Type of content

Johan Kaarme avböjer inval i styrelsen för Aurora innovation

2019-05-31

by Louise Wahlström

Som tidigare kommunicerats har Johan Kaarme sedan hösten 2018 varit verksam som adjungerande styrelseledamot i Aurora Innovation.  Johan Kaarme skulle väljas in som ordinarie styrelseledamot vid årets bolagsstämma men avslutar nu istället sitt uppdrag som adjungerande styrelseledamot.
– Jag ser att Aurora Innovation har god potential att fortsätta utveckla effektiva kommunikationslösningar inom hälso- och sjukvården och hade gärna fortsatt att bidra till detta genom ett vårdperspektiv. Det potentiella styrelseuppdraget var avstämt i Region Gävleborg då jag fick frågan, men för att inte riskera att frågor om intressekonflikt uppstår mot Region Gävleborg eller Aurora Innovation har jag valt att avsluta mitt uppdrag, meddelar Johan Kaarme.

Do you have a question?

If you have a general question, feel free to use the form on the right. If you have a question about sales, partners or support, please select this form instead