Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/06/videportug.png

Väntetider i vården – våren 2020

2020-12-10

by Louise Wahlström

SKR presenterar regelbundet statistik kring vårdgarantins uppfyllnad på sin hemsida vantetider.se. De senaste uppgifterna som nyligen presenterades är inhämtade under våren 2020 fram till och med juli. Det går att söka på region, vårdcentral och yrkesgrupp samt vilken typ av kontakt patienten haft med vården (telefon/brev, distansbesök, besök på mottagning etc). Region Stockholm deltar inte då de mäter på annat sätt.

Första steget i vårdgarantin påbörjas vid den första kontakt som patienten tar med primärvården. Enligt garantin ska patienten få kontakt redan samma dag. Här brukar det talas om telefontillgänglighet eftersom telefonkontakten fortfarande är det vanligaste sättet att kontakta primärvården. Under våren 2020 uppfylldes denna del av vårdgarantin till 93% av Sveriges regioner. Detta är en förbättring gentemot samma period 2019 då siffrorna var 87% under våren och 88% under hösten.

Under våren 2020 uppfyllde nästan alla regioner en tillgänglighet på över 90%. Bäst var Jönköping och Kalmar på 99%, följt av Dalarna på 98%, Gotland och Kronoberg på 97% och Sörmland på 96%.

Coronas påverkan på digital tillgänglighet

En patient som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har enligt den förstärkta vårdgarantin, som trädde i kraft i januari 2019, rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Under juli 2019 hade 85% av Sveriges regioner uppfyllt detta mål i vårdgarantin. Under juli 2020 låg siffran på 86% vilket inte indikerar någon stor förändring i arbetssätt ännu.

Precis som förra året är det vanligast att man får den medicinska bedömningen av en läkare eller sjuksköterska. Men även kiropraktor, barnmorska, naprapat och logoped har blivit vanligare. Det är även troligare att du får hjälp inom tre dagar om det kan ske en bedömning på distans. Distansbesöken uppfyller målet till hela 91% medan de fysiska besöken endast gör det till 83%. Den pågående pandemin är en förklaring till detta eftersom behovet av digital tillgänglighet ökat.

På Aurora Innovation har vi också märkt av behovet av digital tillgänglighet vilket vi skrivit om i mars, april och i maj.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär