Jobba smartare med Aurora teleQ – från implementering till verksamhetsutveckling

Vi finns med på hela resan – från start till mål

Med 20 års erfarenhet av att hantera patientkontakter vet vi vad som krävs för att skapa en högre tillgänglighet för patienterna och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Vi hjälper dig som redan arbetar med Aurora teleQ – eller precis ska börja använda verktyget – genom hela processen från analys, planering och implementering till fortsatt utveckling av din verksamhet.

Vi hjälper dig att komma igång med Aurora teleQ och utbilda användarna i hur de ska använda systemet och dra nytta av alla smarta funktioner. På detta sätt säkerställer vi värdet av din investering.

Vi ger användarna förstklassig kundservice och support genom systemets hela livslängd och våra duktiga och erfarna verksamhetskonsulter finns med på hela resan och erbjuder hjälp med kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Vi hjälper dig från start till mål via våra tjänster:

Kom igång med Aurora teleQ

Kom igång med Aurora teleQ

Redan från start ser vi till att du får utbildning så att enheten kommer igång snabbt och kan nyttja produkternas fulla potential. Du får hjälp med uppsättning av systemet och en omfattande uppstartsutbildning där vi...

Läs mer

Support och kundservice

Support & Kundservice

Vi på Aurora Innovation tar ett helhetsansvar gällande kundservice. Vår supportfunktion bemannas av personal som är utbildad i samtliga funktioner i Aurora teleQ och har god kännedom om hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet. Vi jobbar i...

Läs mer

Vidareutbildning och verksamhetsutveckling

Vidareutbildning & Verksamhetsutveckling

Vidareutbildning: Utöver uppstartsutbildningen ger vi dig som kund tillgång till kontinuerlig vidareutbildning för att du och dina användare hela tiden ska ha kännedom om ny funktionalitet i Aurora teleQ. Vidareutbildningen är för dig som har...

Läs mer

Projektet med att optimera teleQ i Region Kalmar startades för att varje verksamhet skulle få den telefonitjänst som passade dem bäst.

"Roligt att jobba med Aurora för att förbättra teleQ så att det gynnar och underlättar för både patient och medarbetare"

- Martitha Karlsson och Peter Johansson