Vidareutbildning & verksamhetsutveckling

Boka demo

Fyll i formuläret under så kontaktar vi dig inom kort

Vidareutbildning

Utöver uppstartsutbildningen ger vi dig som kund tillgång till kontinuerlig vidareutbildning för att du och dina användare hela tiden ska ha kännedom om ny funktionalitet i Aurora teleQ. Vidareutbildningen är för dig som har arbetat i systemet ett tag och känner dig redo för att utveckla ditt arbetssätt. Här går vi bland annat igenom senaste nyheterna i våra tjänster. Vi anpassar utbildningen efter behov med fokus på statistik och förbättringar och ger rekommendationer kring hur du utnyttjar systemets alla smarta funktioner optimalt. Fördjupningsutbildningen kan genomföras på plats eller via webb på distans. Om ni har flera verksamheter går det bra att utbildas samtidigt.

Verksamhetsutveckling: Våra tjänster hjälper dig att nå maximal tillgänglighet

Våra duktiga och erfarna verksamhetskonsulter finns med på hela resan med Aurora teleQ och erbjuder hjälp med kontinuerlig verksamhetsutveckling. Med deras hjälp får du möjlighet att ytterligare vässa såväl systemets prestanda som era interna processer. Våra verksamhetskonsulter har lång erfarenhet och samlad kunskap från många olika användare, på detta sätt får du tillgång till best practise kring hur andra använt Aurora teleQ så smart och effektivt som möjligt.

 

Vi erbjuder följande tjänster och utbildningar:

  • Att leda i Aurora teleQ
  • Kompletterande Administratörsutbildning
  • Eftermärkning
  • Aurora teleQ-råd och nätverk

 

Att leda i Aurora teleQ

Denna utbildning riktar sig till både till verksamhets-/och Aurora teleQ-ansvariga, och ger en unik möjlighet att med hjälp av våra erfarna tillgänglighetsexperter öka verksamhetens resurseffektivitet och på så sätt förbättra arbetsklimatet och samtidigt öka tillgängligheten för patienterna. 

Vi utbildar via olika format såsom workshops och webinar, på plats eller digitalt, och vi tittar på områden som statistik, bemanningsförslag för hur man skapar ett dynamiskt och effektivt arbetssätt i Aurora teleQ, men även hur man bör schemalägga och med vilka små medel man kan skruva upp sin tillgänglighet.

Vår erfarenhet säger att en god tillgänglighet startar med en verksamhetsanalys där vi tillsammans ser över verksamhetens kommunikativa arbetsflöden i kontakten med patienten. Analysen identifierar tidskrävande och ineffektiva flöden och processer och hittar områden där vi kan frigöra tid och resurser i verksamheten. 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss

 

Kompletterande administratörsutbildning

Denna utbildning är för dig som jobbar som administratör i Aurora teleQ. Du har kanske blivit upplärd av en kollega eller "ärvt" rollen som administratör och känner att du har behov av att lära dig mer. Under utbildningen går vi igenom hur du hanterar användare, gör schemaändringar, hanterar ärenden samt uppdaterar dig på de senaste nyheterna i Aurora teleQ. Slutligen ger vi dig en genomgång av våra rapporter och vilken statistik du kan få ut. Utbildningen är tre timmar och kan ges fysiskt eller på distans.

 

Eftermärkning

Vården har stora mängder inkommande samtal till sina verksamheter, något som drar enormt mycket resurser i form av personal som är knutna till telefonen stora delar av dagen. Vi har dock mindre koll på VAD samtalen handlar om. För att underlätta hantering av samtalen vill vi effektivisera och automatisera så många delar som möjligt. För att lyckas med det krävs en förståelse för vad samtalen handlar om, våra verksamhetskonsulter erbjuder stöd i att uppnå detta. I tjänsten Eftermärkning erbjuder vi konsultstöd för att gå igenom resultatet av eftermärkningen och göra lämpliga justeringar för att effektivisera och automatisera.

 

Aurora teleQ-råd och nätverk

Vi på Aurora Innovation arbetar verksamhetsnära. Det betyder att vi har ständig dialog med våra kunder för att följa och förstå hur våra lösningar fungerar ute i verksamheterna. Vi erbjuder ett antal återkommande forum för samverkan där vi på Aurora Innovation träffar representanter från kundens olika verksamheter. Målet för dessa forum är att öka möjligheten att använda Aurora teleQ så smart och effektivt som möjligt och härigenom få ökad tillgänglighet till vården för människor i behov av vård och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

 

Aurora teleQ-råd

Hjärtat för samverkan med Aurora Innovations kunder är Aurora teleQ-rådet. Medlemmarna i rådet utses av regionen och består normalt av erfarna personer som arbetar ute i verksamheterna. Det är en fördel om olika typer av verksamhetsområden är representerade såsom primärvård, specialistvård och tandvård. Vanligtvis är även regionens samordnare för telefoni och/eller IT med i rådet. Dessa personer är också sammankallande till rådets sammankomster. I Aurora teleQ-rådet sker kunskapsutbyte mellan medlemmarna, både mellan Aurora Innovation och användare och mellan användare inom olika verksamhetsområden. Aurora teleQ-rådet träffas regelbundet och gör en årsplanering. Regionen har en utpekad kontaktperson hos Aurora Innovation. 

Syftet med Aurora teleQ-rådet är att ta fram hållbara riktlinjer, säkerställa lösningar och funktionalitet innan de tas i bruk. Här lyfts frågor om bland annat tillgänglighet och andra verksamhetsnära frågor som påverkar utförande och användning av Aurora teleQ. Capio Närsjukvård, Region Östergötland, Kronoberg och Kalmar är alla exempel på kunder som kontinuerligt arrangerar dessa forum tillsammans med oss på Aurora, och vi ser att det kommer mycket gott ut av dem. Här har kunderna möjlighet att vara med och påverka genom att vara piloter, super users, få direktkontakt med oss som leverantör även ta del av hur man löst problem hos andra kunder. 

 

Aurora teleQ-nätverk

Nätverket är ytterligare ett forum där ca 1-2 personer från varje verksamhet deltar, målgruppen för dessa träffar är Aurora teleQ-administratörer på verksamheterna, kundens Aurora teleQ-ansvariga, och återförsäljare/partners till oss. Skillnaden mellan dessa forum är att Aurora teleQ-nätverket är ett bredare forum, som riktar sig till fler deltagare. Till dessa kan även externa föreläsare bjudas in. Här presenteras vad som tagits fram/testats/beslutats i Aurora teleQ-rådet.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär