Integrationer för ett ökat kundvärde 

Boka demo

Fyll i formuläret under så kontaktar vi dig inom kort

Integrationer med andra system

För vårdgivare är det utmanande att hitta en balans mellan personlig patientvård, telefonsamtal och digital vård, och att hitta optimala digitala verktyg och lösningar. Dessutom är det kostsamt att hantera isolerade kommunikationskanaler och lösningar som är frånkopplade. För att digitaliseringen ska kunna göra skillnad i människors liv måste olika kanaler som chatt, röst, textmeddelanden, sensorer, tjänster för triagering, journalsystem och så vidare integreras på ett genomtänkt sätt.

Smidig integration med hjälp av Aurora teleQ

Vi tror på att göra kontaktvägen så smidig som möjligt för både patient och vårdgivare. För att kunna göra det och ständigt förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen erbjuder vi en smidig integration med hjälp av Aurora teleQ API. API:et är designat för interaktion med andra system. Med hjälp av Aurora teleQ API är det möjligt att hantera uppgifter från andra system i Aurora teleQ. En inkommande kontakt i ett annat system än Aurora teleQ kan presenteras i teleQ, i samma vy som andra ärenden. Detta gör det möjligt för Aurora teleQ att vara tratten för inkommande kontakter oberoende av kontaktsökandes val av ingång.

70% av Sveriges patienter kontaktar vården via Aurora teleQ, det innebär att med Aurora teleQ finns en väl etablerad kontaktväg in till vården och många inom vården är vana att arbete i Aurora teleQ. Oavsett om din verksamhet har börjat arbeta med triagering, monitorering, screening, beslutsstöd eller digitala kontaktvägar, så kan vårdpersonalen fortsätta att arbeta i ett system de är vana vid, dvs Aurora teleQ, samt slipper bevaka flera system samtidigt. Vi har även integrerat flertalet journalsystem i Aurora teleQ för att ge enkel access till journaldata under pågående patientärende. Vårdpersonalen kan med en enda knapptryckning öppna upp rätt persons journal i ert journalsystem.

Många års erfarenhet

Vi har många års erfarenhet av att hantera patientkontakter med enkla och användarvänliga gränssnitt, för både patienter och vårdgivare. Vi vet vad som krävs för att koppla samman fragmenterade kommunikationskanaler mellan patient och hälso-och sjukvården i en helhetslösning.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär