Integration Partners

Bli vår integrationspartner

Vi följer fem enkla steg för att välkomna våra integrationspartners:

 

  1. Definiera värdet: Vi börjar alltid med att definiera värdet för slutanvändaren. Bestäm önskat användarflöde som uppstår genom integrationen av våra produkter och hur det bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö för vårdgivare och en smidigare patientresa.
  2. Design Lab: Vi fördjupar oss i användarupplevelsen och detaljerar användarflöden. Våra partners får tillgång till vår testversion och API-keys för att utforska integrationsmöjligheterna.
  3. Slutför en hållbar lösning: Lösningen vi skapar tillsammans bör vara enkelt skalbar och bestående. Det innebär att utforma operativa tjänster kopplade till den tekniska lösningen. Till exempel, överväg processen för att beställa och implementera integrationen samt om utbildningsmaterial eller ytterligare dokumentation behövs.
  4. Pilot: Vi implementerar och testkör lösningen, utvärderar dess prestanda och finslipar vid behov.
  5. Formalisera och kommersialisera: Avtalspartnerns överenskommelse formaliserar vårt samarbete kring integrationen. Den fungerar som en förklaring av avsikter när vi går framåt tillsammans.