Applikationspartners

Vi tror på att göra kontaktvägen så smidig som möjligt för både patient och vårdgivare. För att kunna göra det och ständigt förbättra vårt erbjudande letar vi alltid efter applikationspartners att samarbeta med. Vi erbjuder en smidig integration med hjälp av Aurora teleQ API.

70% av Sveriges patienter kontaktar vården via Aurora teleQ. Med Aurora teleQ finns en väl etablerad kontaktväg in till vården. Oavsett om din verksamhet fokuserar på triagering, monitorering, screening, beslutsstöd, digitala kontaktvägar eller på annat sätt har nytta av att patient och vård kommer i kontakt med varandra, så kan ett samarbete med oss vara värdefullt. Vi tillämpar även SSO och katalogsynk för en smidig väg in till vården och utan onödig vårdadministration. Vi har även integrerat flertalet journalsystem till Aurora teleQ för att ge enkel access till journaldata under pågående patientärende.

Kontakta oss så diskuterar vi hur våra lösningar kan bidra till en bättre arbetsmiljö för vården och en enklare resa för patienten!