Återförsäljare och Telco Service Providers

Genom att samarbeta med utvalda återförsäljare och sk Telco Service Providers ger vi våra gemensamma kunder ett heltäckande serviceerbjudande. Auroras produkter och tjänster stödjer partnerns egen verksamhet och adderar värde till slutkunden.

Som återförsäljare och partner till oss får du tillgång till ett stort utbud av marknadsmaterial, nyhetsbrev, mallar, kundaktiviteter etc som beskriver värdet av våra produkter och tjänster. Du får ett login till vår portal där du hittar all nödvändig information som du behöver som partner till Aurora Innovation. Möjligheterna är oändliga för hur vi tillsammans kan skapa värde för slutanvändaren.

Låter detta intressant? Vill du bli en partner? Kontakta oss!