Återuppringning

Boka demo

Fyll i formuläret under så kontaktar vi dig inom kort

Tidsangiven återuppringning ger nöjdare patienter

Med Återuppringning kan din verksamhet öka tillgängligheten och erbjuda både bättre och flexiblare service, även när det är många som ringer samtidigt. Återuppringning är kärnan i Aurora teleQ och innebär förenklat en telefonitjänst med tidsangiven automatisk återuppringning. När verksamhetens arbetsschema är inlagt i Aurora teleQ kan systemet räkna ut när de inkommande samtalen kan betjänas med schemalagd återuppringning. Snabbt, smidigt och effektivt.

Tidsangiven återuppringning förbättrar patienternas möjlighet till kontakt med vården och samtidigt arbetssituationen för alla anställda. Aurora teleQ tar hand om de inkommande telefonsamtalen och telefonerna blir tysta, vilket bidrar till minskad stress. Den som söker kontakt får alltid svar och vet när vårdenheten återkommer, patienten behöver inte vänta i långa telefonköer eller ringa om och om igen. De planerade återuppringningssamtalen fördelas enligt organisationens bemanning och vårdpersonalen kan lugnt ta ett samtal i taget. Organisationen bestämmer själva hur mycket förberedelsetid eller efterarbete som behövs kring varje samtal.

Med Aurora teleQs kraftfulla statistikrapporter kan organisationen följa upp hur de arbetar och på så sätt utvärdera sitt arbete och sträva mot optimal kapacitet.

Optimera efter verksamhetens resurser

Aurora teleQ optimeras efter verksamhets personalresurser och arbetsschema. Detta passar både stora organisationer som har en hög och/eller ojämn belastning på samtal och små enheter som alltid vill vara anträffbara, men som inte alltid hinner svara i telefon.

Bättre patientbemötande

Med tidsangiven återuppringning går inga patienter förlorade och tekniken låter vårdpersonalen fokusera på kommunikationen. I Aurora teleQ kan verksamheten även tala in personliga meddelanden vilket ger ett personligt bemötande trots att det är en automatisk tjänst.

Fördelar med Återuppringning:

  • 62 procent av Sveriges befolkning vill bli återuppringda vid en specifik tidpunkt
  • Inga missade samtal, alla kommer fram
  • Patienten slipper vänta i telefonkö, blir återuppringd på utsatt tid
  • Spar tid för både patienter och anställda
  • Tysta telefoner och tid avsatt för varje samtal bidrar till mindre stress
  • Planera samtalen på ett effektivare sätt

 

Hur ser behoven ut i din verksamhet? Välkommen med din förfrågan.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär