Typ av innehåll

|

Videoväxling i Aurora teleQ hjälper hälso- och sjukvården att hantera Coronakrisen

2020-04-01

by Louise Wahlström

Med anledning av de senaste veckornas spridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus, har hälso- och sjukvården satts under extra högt tryck. Det finns ett ökat behov av digitala vårdkontakter då patienterna i största mån ska hålla sig hemma.

– Vi är mitt uppe i en allvarlig samhällelig kris, och eftersom vi är ett företag som levererar lösningar som möjliggör tillgång till sjukvård, anser vi att det är vår skyldighet att hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Martin Ingels, VD på Aurora Innovation.

Digitala lösningar för mindre smittspridning

Med målet att minska spridningen av COVID-19 har många svenska verksamheter valt att använda digitala lösningar så som videosamtal, chatt och videoväxling för att kommunicera med sina patienter. På Aurora Innovation har man sett en oerhörd ökning i efterfrågan på dessa tjänster från kunderna. På de senaste fjorton dagarna har över 280 verksamheter runtom i landet börjat använda sig av företagets videotjänster.

I Västra Götalandsregionen har man upplevt ett högt tryck in till primärvården under de senaste veckorna. För att bättre kunna hjälpa patienterna utan att de kommer in till vårdcentralen har man börjat använda videoväxling i Aurora teleQ. Nu kan vårdpersonalen växla från telefon till video under pågående samtal.

– Det är inte i första hand Corona-patienter som vi hjälper med videoväxling. Men när vi kan hjälpa andra patienter på det här sättet behöver de inte riskera att smittas för att de åker in för att träffa läkare eller sjuksköterska, säger Håkan Åkerström, systemförvaltare av Aurora teleQ i VGR.

Att videoväxling var något som fanns i Aurora teleQ kände man till sedan tidigare. Men i samband med det ökade behovet av digitala kontakter gick det nu fort att ta beslut om implementering.

– På drygt en vecka efter beslut om implementering har de flesta verksamheterna redan fått utbildning och kommit igång med videoväxling. Reaktionen från vårdpersonalen har varit mycket positiv, avslutar Håkan Åkerström.

Även Capio Citykliniken Helsingborg Söder har börjat använda video den senaste tiden. Eva Paulsson, medicinsk sekreterare och IT ombud på Capio Närsjukvård Sydväst, berättar om deras intryck.

-Det är ett väldigt bra hjälpmedel som är enkelt att använda både för personal och patient. Och som i de flesta fall väl kan ersätta ett fysiskt besök. Läkaren som genomförde det första videosamtalet var mycket nöjd efteråt, säger hon.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär