Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/05/stannahemma.png

Nya utmaningar för hälso- och sjukvården efter coronakrisen

2020-05-22

by Louise Wahlström

Trycket på sjukvården kommer inte att minska när corona-krisen är över. Det kommer snarare att öka då alla inställda och uppskjutna besök ska ske. Hur ska hälso- och sjukvården hantera detta på bästa sätt för att både möta krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö för vårdpersonalen?

Undviker att söka vård

För närvarande finns det redan ett enormt tryck på vård av patienter med antingen misstänkt eller bekräftad Covid-19-infektion. Samtidigt finns det många andra patienter som nu håller sig borta från vården.  De föredrar att inte gå till vårdcentral eller sjukhus under denna period, men de kommer att förr eller senare att knacka på dörren igen. De här patienterna har avbokat sina besök eller fått dem uppskjutna. I vissa fall har de valt att inte söka hjälp för sina besvär trots at de normalt skulle ha gjort det.  För vissa besvär är det här inte ett stort problem, det finns behandlingar och undersökningar som absolut kan vänta. Men det finns också patienter som behöver hjälp nu.  Det finns en alltmer utbredd oro inom hälso- och sjukvården att människor utan corona utsätter sig för risker genom att undvika att söka vård.

I nuläget vet vi inte hur länge hälso- och sjukvården kommer vara under detta extraordinära tryck. Ingen vet hur länge covid-19 kommer påverka förutsättningarna för patienter att söka vård för mindre akuta problem. Vad vi däremot vet är att vid något tillfälle måste vården få en chans att komma ikapp. Frågan är om köerna vid det laget kommer vara alltför långa inom både primär- och specialistvården.

Strategi för att komma ikapp

44 000 planerade operationer har hittills ställts in i Sverige på grund av coronapandemin, visar siffror från Svenskt Perioperativt Register (SPOR), som SVT Nyheter rapporterat om. Siffrorna gäller för vecka 11 till vecka 19. Det innebär att över 150 000 människor står i operationskö nu, och tusentals fler tillkommer varje vecka.

Tidningen Gefle Dagblad rapporterade den 10 maj att Region Gävleborg jämfört hur många patienter som varit i kontakt med vården under veckorna 12 till 17 i år jämfört med i fjol. Man har funnit att besöken Region Gävleborgs på hälsocentraler har minskat med 48 procent. Även antalet första besök till specialistvården och antalet operationer har minskat. Redan tidigare hade regionen svårt att klara vårdgarantin och nu diskuteras olika förslag för hur man ska kunna komma ikapp under hösten. Kvällsmottagningar, telefon– eller videobesök och operationer på lördagar är några möjligheter som kan bli aktuella. Självklart är det inte bara Region Gävleborg som står inför dessa utmaningar utan situationen ser liknande ut i övriga regioner.

Prestationskrav på kortare vårdköer slopas

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården beslutade regeringen och SKR fredagen den 24 april, om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav, under perioden mars-november, för att få del av kömiljarderna 2020.

 – Fokus i alla regioner behöver just nu ligga på covid-19 och på att hjälpa andra patienter med akuta sjukdomar. Därför har regeringen valt att stryka kravet på kortare köer för att få del av kömiljarderna i år, sade socialminister Lena Hallengren i samband med att tillägget presenterades.

Digital tillgänglighet

Samtidigt kan inte låg tillgänglighet och långa vårdköer accepteras hur länge som helst. Patienterna måste kunna lita på att de får vård när de behöver den. En positiv effekt av coronakrisen har varit att alltfler vårdgivare börjat använda digitala vårdmöten och detta är något som med största sannolikhet kommer leva kvar även efter krisen. Många regioner hade redan börjat röra sig åt det hållet och kunde därför accelerera sin digitala transformation utan större bekymmer. Förhoppningsvis kan telefon- eller videobesök även i framtiden frigöra tid och resurser till de fysiska besök som inte kan eller bör skjutas upp.

Hur blir verkligheten efter Corona?

När Covid-19 inte längre sätter lika högt tryck på hälso- och sjukvården är det dags för patienterna att få komma på alla sina inställda eller uppskjutna besök. Det kan också finnas patienter som då har större vårdbehov eftersom de egentligen borde ha sökt vård under krisen men låtit bli. För att regioner och privata vårdgivare ska kunna komma ikapp måste man tänka nytt och fortsätta använda distansbesök samtidigt som myndigheterna behöver stötta på alla tänkbara sätt. Ett sätt är det man redan gjort i och med beslutet att tillfälligt ta bort delar av tillgänglighetskraven för kömiljarden. Men det kommer även behövas långsiktiga lösningar för att möta vårdens behov av resurser både i form av ekonomi och personal.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär