Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/09/vitalisblogg.png

Vitalis 2020

2020-12-10

by Louise Wahlström

Den 25-26 augusti 2020 var Aurora Innovation en del av det digitala Vitalis i Göteborg. Vår VD Martin Ingels var på plats och deltog i två paneldiskussioner samt höll en egen presentation. Under de två dagarna livesändes schemat och vi hade köpt några biljetter för att kunna följa eventet digitalt. Här nedan kommer några intryck från det digitala Vitalis 2020.

Ett digitalt Vitalis

Med anledningen av den rådande Coronapandemin blev årets Vitalis uppskjutet. Till slut valde de att hålla mässan digitalt istället för att ställa in. Det var första gången mässan sändes digitalt och det var ett helt nytt sätt att driva en mässa.

På det stora hela fungerade det förvånansvärt bra att genomföra mässan på det här sättet. Framförallt för att det bidrog till djupare diskussioner och gave en större möjlighet att nätverka för de som var på plats. Studion som sändes mellan paneldebatterna och presentationerna var ett uppskattat inslag. Det skulle vara bra om det gick att ta del av Vitalis digitalt i framtiden, även om det kommer vara en mässa på plats i Göteborg också. Det skulle ge fler möjlighet att uppleva mässan utan att behöv resa. Däremot behöver något göras åt priset för digitala biljetter. Priset var lite väl högt för två dagar av digitala föreläsningar.

Digitaliserad vård och omsorg

På årets digitala Vitalis diskuterades frågor kring digitaliserad vård och omsorg. Ett intressant ämne som kändes extra angeläget då vi befinner oss mitt i en pandemi, där möjligheten att söka digital vård är avgörande för att minska smittspridningen och kunna hjälpa fler patienter. Diskussionerna kring hur det rådande läget har påskyndat utvecklingen var givande att lyssna på. Ett annat ämne som var relevant at ta del av var hur vi ligger till genenom vision E-hälsa 2025, där Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det kommer vara viktigt för visionens uppfyllnad att de framsteg som gjorts under pandemin inte tappas bort när läget återgår till det normala.

Coronapandemins påverkar på digitaliseringens utveckling

I våras när vi möttes av Coronapandemin ökade efterfrågan på digital vård. Att kunna boka ett digitalt vårdmöte och inte utsätta andra för risk genom att besöka mottagningar blev allt viktigare under våren. På Aurora Innovation märkte vi av samma sak då efterfrågan på video i Aurora teleQ ökat drastiskt. Det nya läget har gjort att regioner varit tvungna att öka takten i sin digitalisering för att möta de nya behoven.

Tyvärr har inte lagar och regler varit lika snabba på att förändras. På grund av pandemin har många verksamheter haft en lägre telefontillgänglighet men istället en högre digital tillgänglighet. Tidigare har det utfallit ett vite för de verksamheter som inte uppfyller kraven på telefontillgänglighet. Men vissa regioner har börjat gå ifrån detta. Ett exempel är Region Stockholm som redan före pandemin valde att införa en digital vårdgaranti. Det innebär i praktiken att verksamheterna kan använda sina resurser på bästa sätt och fokusera på den vårdform där behovet är störst.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården har varit tvungna att utveckla sin digitala vård på grund av Coronapandemin. Både verksamheter och patienter har behövt ta till sig den rådande trenden och lärt sig att använda de digitala verktyg som finns tillgängliga. Detta märker vi inte minst på Aurora Innovation, där efterfrågan på video i Aurora teleQ har ökat. Att Vitalis valde att ha ett digitalt event i år passade bra med tanke på de rådande omständigheterna och den utveckling i digital vård vi mött under året. Kanske blir framtida event mer digitala för att fler ska kunna vara med och samtidigt minska på klimatpåverkan.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär