Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/05/stannahemma.png

Trycket på vården ökar igen

2020-10-23

by Louise Wahlström

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat drastiskt i Sverige. Detta följer en trend som syns i hela Europa i samband med att vädret blir kallare. Just nu är antalet bekräftade fall i relation till antal tester 4%.

I Uppsala, där Aurora Innovation har huvudkontor, har ökningstakten varit särskilt snabb. Den har gett ökad belastning på sjukvården och därför har beslut fattats om extra åtgärder.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med Region Uppsalas smittskyddsläkare, länsstyrelsen och hälso- och sjukvården, fattat beslut om att lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

De lokala allmänna råden gäller mellan 20 oktober och 3 november, med möjlighet till förlängning. Möjligheten för Folkhälsomyndigheten att besluta om lokala råd har funnits sedan den 19 oktober. Beslutet gällande Uppsala län är det första som har fattats.

Råden innebär bland annat att medborgare bara ska ha närkontakt med personer man bor med samt en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Men, precis som i våras är det fördelaktigt att genomföra besök på distans, inte bara i Uppsala utan i hela landet.

När antalet bekräftade fall ökar blir trycket på hälso- och sjukvården hårdare igen. Med Aurora teleQ får din vårdenhet bättre förutsättningar att hantera det ökade trycket på telefonerna och samtidigt möjligheten att erbjuda distansvård till patienterna genom t.ex. videosamtal.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär