Typ av innehåll

|

Samarbete levererar resultat inom digital vård i Västernorrland

2021-03-31

by Louise Wahlström

Sedan några år tillbaka har man i Region Västernorrland jobbat med ett digitalt projekt för att framförallt utreda video som kommunikationsmedel. Man har under denna tid speciellt tittat på behov hos hälso- och sjukvården och hur de arbetade med patientkontakt.

”För oss inom IT-tjänster är det av största vikt att se till att kärnverksamheten får de redskap och den stöttning de behöver för att kunna hålla sin höga tillgänglighet”, berättar Emma Lanner Frånlund, systemförvaltare Telefoni på enheten för IT -tjänster i Region Västernorrland.

Digitala projekt

Emma menar att det är mycket tack vare det digitala projektet inom digital vård som de har fått en inblick i hur video kan hjälpa de olika verksamheterna. En av de som varit med i utvärdering av videosystemen är Carolin Eriksson, Länsenhetschef på Ungdoms Mottagningarna i Region Västernorrland. Med de stora avstånden mellan orterna och tillsammans med de faktum att ungdomar ofta föredrar att kommunicera digitalt har det varit svårt att tillgodose deras behov.

”Ungdomar avbokar och ändrar mycket mer frekvent än vad övrig befolkning gör. Det är därför viktigt att det verktyg vi använder supporteras på ett sätt som varken påverkar ungdomen eller oss inom vården”, säger Carolin Eriksson.

Samarbete för digital vård

I tätt samarbete med Västernorrlands IT-tjänster sökte Caroline och hennes medarbetare ett enkelt och användarvänligt system för både ungdomar och personal på ungdomsmottagningarna. Lösningen för den digitala vårdkontakten fann de i Aurora teleQ, ett system de redan använder som de enkelt kunde addera video till. Nu har ungdomsmottagningarna fått ett verktyg som tillgodoser flexibilitet i mötet med ungdomarna. Samtidigt har förutsättningar att få träffa specialister ökat när tidsboken för dessa numera inte är platsberoende. Resultatet är att ca 300-400 videobesök genomförs i månaden. En stor förbättring tycker alla iblandade.

Läs gärna mer om hur Västernorrlands ungdomsmottagning använder video i Aurora teleQ.

Om Aurora Innovation AB

Aurora Innovation var först ut med konceptet tidsangiven återuppringning s.k. callback, redan på nittiotalet. Aurora teleQ är därför den produkt inom området som funnits längst och som med tiden utvecklats med fler kommunikationskanaler utöver telefoni – alltid med vårdens behov och användarnas arbetsmiljö i fokus. 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär