Typ av innehåll

region-vasternorrland-1-scaled

Digitaliseringen underlättar samarbete för Ungdomsmottagningarna i Västernorrland

Västernorrland Ungdomsmottagningar

Sedan flera år tillbaka har man sökt efter digitala lösningar för att kunna nå ut till ungdomar på deras villkor. Under våren 2020 fick ungdomsmottagningarna i Västernorrland möjlighet att använda video via Aurora teleQ vilket har underlättat för både ungdomar och mottagningarna.  

Utmaningen

Att arbeta på en ungdomsmottagning och få hjälpa ungdomar är något som barnmorskorna och kuratorerna i Västernorrland brinner för. Men med de avstånd som finns mellan orterna och de resurser som finns är det en utmaning. Man har tidigare försökt lösa det genom att ha fysiska öppettider vissa dagar i veckan vilket gör att man riskerar att inte fånga in alla som är i behov utav hjälp. Denna utmaning samt det faktum att ungdomar ofta även föredrar att kommunicera digitalt gjorde att man letade efter ett verktyg som tillfredsställde flexibilitet i mötet mellan ungdomarna och ungdomsmottagningen. 

Lösningen

”För oss inom IT-tjänster är det av största vikt att se till att kärnverksamheten får de redskap och den stöttning de behöver för att kunna hålla sin höga tillgänglighet”

– Emma Lanner Frånlund, systemförvaltare Telefoni på enheten för IT -tjänster i Region Västernorrland.

För att erbjuda ungdomarna en högre tillgänglighet såg man det digitala mötet som en stor möjlighet. En möjlighet till ökad kontakt samt ett mer flexibelt arbetssätt för barnmorskor och terapeuter. Man har testat att arbeta via det befintliga systemet i 1177 men då det upplevdes för krångligt för ungdomarna och för personalen fick man föga framgång. Lösningen låg i att med tätt samarbete med Västernorrlands IT-tjänster hitta ett enkelt och användarvänligt system för både ungdomar och personal på ungdomsmottagningar – och det erbjöd Aurora teleQ.

Eftersom man redan arbetade i Aurora teleQ via telefoni var det enkelt att lägga till en videokanal och responsen har varit positiv både bland ungdomar och vårdpersonal.

”Ungdomar avbokar och ändrar mycket mer frekvent än vad övrig befolkning gör. Det är därför viktigt att det verktyg vi använder supporteras på ett sätt som varken påverkar ungdomen eller oss inom vården”

– Carolin Eriksson, Länsenhetschef UM Region Västernorrland.

Resultatet

Idag har man mellan 300-400 videobesök i månaden. Ungdomarna har fått en större möjlighet att träffa specialister då tidsboken för dessa numera inte är platsberoende. De har även skapat en flexibilitet för vårdpersonalen som kan fördela arbetet mellan hela regionen.

”Videomötena är väldigt enkla att boka. Några enstaka klick så har man gjort bokningen samt att jag enkelt kan instruera ungdomen via sms”

– Ulrika Hafvenström, Kurator Region Västernorrland.

Vill du veta mer om Video via Aurora teleQ?

Kontakta oss

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär