Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2021/03/nyheter-webben.png

Vårdarenan 2021 – Vägen framåt

2021-03-23

by Louise Wahlström

Dagens Medicins årliga konferens Vårdarenan har i mars 2021 utförts helt digitalt. Det är inte bara mässan som fått ställa om utan hela vården har nu mer eller mindre kastats in i den digitala världen med stormsteg. Det har väckt många frågor kring hur den nya nära vården kommer att se ut. Det fanns i år många intressanta spår kring detta som vi tog del utav, bland annat den digitala vården, strategi och styrning samt primärvård.

Även om det uppstått en kris inom vården 2020 och 2021 så har det skapat mer effektiva beslutsvägar och vikten av samarbete och patientcentrerad vård har kraftigt blivit belyst. På Vårdarenan 2021 fanns många spår med samma tema men olika vinklar.

”Hur kan vården återhämta sig efter pandemin?”

På passet ”Hur kan vården återhämta sig efter pandemin?” lyftes egna reflektioner från vardera profession om vad som kan förbättras efter erfarenheter från Covid-19.

  • Bli bättre på att ge ut forskning, tyckte Sofia Rydgren-Stale, ordförande för Sveriges Läkarförbund.
  • Kunskapsspridning, fokus på kommunal hälsa- och sjukvård, och arbeta mer patientfokuserat, föreslog Cecilia Winberg, ordförande Fysioterapeuterna.
  • Arbeta preventivt, långt ute i kommuner och bemanna med sjuksköterskor i hög grad. Jobba mer digitalt med att patienter kan beskriva sina symtom redan innan personlig kontakt, enligt Johanna Ulfvarson, sakkunnig Svensk Sjuksköterskeförening.
  • Vi behöver finnas i högre uppsatta frågor, där beslut tas, ansåg Kristina Taylor, ordförande Sveriges Psykologförbund.

Hur ska vården komma på fötter efter Covid-19”

Politikerna i det liknande passet ”Hur ska vården komma på fötter efter Covid-19” var optimistiska i och med den starka uppslutningen kring frågan. De nämnde prioriteringar i budget, utbildningsmöjligheter och att bygga upp primärvården med nationell samanhållning och hjälp från alla tillgängliga inom vården. 

Något annat som togs upp under dagen var hur viktigt det är att ta vara på alla hjälpmedel och lösningar som finns.

”En enklare väg genom sjukvårdsdjungeln”

I passet ”En enklare väg genom sjukvårdsdjungeln” berättadeMaria Huss, leg. sjuksköterska och verksamhetssamordnare Capio, och Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd och PhD, leg. läkare på Doctrin, om vad digitalisering av vården har för betydelse. I detta fall specifikt för kvinnans väg i vården. Ett exempel var att den digitala anamnes patienten lämnat följer med till olika enheter så att upprepning inte krävs av patienten. Exempel som detta ser vi på Aurora Innovation varje dag. Vi vet hur digitaliseringen underlättar det dagliga arbetet och även möjliggör patientcentrerad vård.

”På Ineras agenda det kommande året – vad behöver du veta?” 

Detta var en mycket intressant presentation, speciellt för oss på Aurora Innovation, som hölls utav Sofie Zetterström, vice vd på Inera. Presentationen behandlade bland annat målbilden för första linjens digitala vård, som sattes redan 2018 av regionerna och inkluderade två tydliga punkter: förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektiviserad användning utav vårdens resurser. Dessa två punkter har brutits ner i flera insatsområden. De insatsområden som ska ske eller har skett under 2020–2021 är effektivare sjukvårdsrådgivning, smartare självservicetjänster och infrastruktur och arkitektur. Ineras projekt är på nationell nivå med 1177 i spetsen. Men det är även anpassningsbart efter behov då det är regionerna själva som bestämmer hur de vill att lösningen ser ut. Aurora teleQ finns idag hos 16 av 21 regioner och är en självklar del i regionernas sjukvårdsrådgivning, vid sida av 1177.

Sammanfattning

Vårdarenan 2021 har visat på ett tydligt fokus för vägen framåt. Det har visats att våden är i behov utav hjälpande verktyg, nu mer än någonsin, för att kunna patientcentrera och skapa en enklare vardag för vårdpersonal. De digitala verktygen är till för att underlätta och möjliggöra. Inte skapa mer jobb eller ersätta den personliga kontakten. Genom digitalisering och samverkan kan vi uppnå den nivå som behövs och önskas inom vården. Det är ett gemensamt ansvar att möjliggöra det.     

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär