• Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården17 maj, 2019

Digitalisering tillsammans med vården är vägen framåtPå e-halsa.se finns just nu en artikel om Aurora Innovation. I den får vi bland annat prata om Aurora teleQ och digitalisering i samarbete med hälso- och sjukvården. Läs vidare för att ta del av ett urklipp ur den artikeln.

– Vi är en del av automatiseringen mellan vårdpersonal och patientflöden, allt för att underlätta för hälso- och sjukvården. För patienter ökar det sättet att kunna kommunicera med sin hälso- och sjukvård, men så mycket mer för vårdpersonalen. En effektiv och automatiserad kommunikationslösning kan spara sekunder eller minuter vilka kan vara skillnaden mellan liv och död i vissa fall, säger Petra Månsson, marknadschef på Aurora Innovation. 

 

Välförberedd kontakt på patientens villkor

 

För vårdpersonal sätter digitala kommunikationslösningar prägel på hela vårdsystemet – från möjligheten att se digitala anamnesen och enkelt kunna koppla samman det med patientens journal innan kontakt med patient ökar både kvalité och effektiviserar mötet. Ibland räcker en chatt och i andra fall behövs ett videosamtal. Med Aurora teleQ finns chansen att skifta kanal direkt i samtalet – till exempel från telefonsamtal till videosamtal snabbt och enkelt. Allt för att underlätta både för patient och vården.

Läs hela artikeln här