Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/05/aurora_bild1.png

Digitalisering tillsammans med vården är vägen framåt

2020-12-10

by Louise Wahlström

På e-halsa.se finns just nu en artikel om Aurora Innovation. I den får vi bland annat prata om Aurora teleQ och digitalisering i samarbete med hälso- och sjukvården. Läs vidare för att ta del av ett urklipp ur den artikeln.

”Vi är en del av automatiseringen mellan vårdpersonal och patientflöden, allt för att underlätta för hälso- och sjukvården. För patienter ökar det sättet att kunna kommunicera med sin hälso- och sjukvård, men så mycket mer för vårdpersonalen. En effektiv och automatiserad kommunikationslösning kan spara sekunder eller minuter vilka kan vara skillnaden mellan liv och död i vissa fall”, säger Petra Månsson, marknadschef på Aurora Innovation. 

Välförberedd kontakt på patientens villkor

För vårdpersonal sätter digitala kommunikationslösningar prägel på hela vårdsystemet – från möjligheten att se digitala anamnesen och enkelt kunna koppla samman det med patientens journal innan kontakt med patient ökar både kvalité och effektivisera mötet. Ibland räcker en chatt och i andra fall behövs ett videosamtal. Med Aurora teleQ finns chansen att skifta kanal direkt i samtalet – till exempel från telefonsamtal till videosamtal snabbt och enkelt. Allt för att underlätta både för patient och vården.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär