Typ av innehåll

susanne

Verksamhetschef får stor hjälp av rapporter

2023-11-21

by Lisa Öhberg

Susanne Svendsen jobbar som verksamhetschef inom Capio och är en erfaren teleQ-samordnare. För henne är statistikrapporterna i Aurora teleQ oumbärliga.

Som affärsutvecklande verksamhetschef på en liten vårdcentral i Stockholm Norr, med flera sidouppdrag inom Capio, är Susanne Svendsen erfaren i branschen.

– Jag har jobbat inom primärvården i 30 år och är ofta ute i verksamheter som kanske har lite bekymmer med tillgänglighet, ekonomi, eller som har svårt att få det att gå ihop med produktion och personal, säger Susanne.

Bättre tillgänglighet med hjälp av rapporter

De senaste åren har mycket av Susannes arbete handlat om tillgänglighet – och framför allt tillgänglighet i telefon. Att även jobba som teleQ-samordnare blir enligt Susanne mycket enklare med hjälp av Auroras statistikrapporter.

– Jag är väldigt tacksam för de här rapporterna, jag tror inte att jag hade kunnat stötta verksamheter på samma sätt om jag inte hade haft dem – det hade varit mer en gissningslek.

Genom teleQ:s statistikrapporter kan verksamheter se hur bland annat samtalsmönster och tillgänglighet ser ut för den egna enheten. Susanne menar att rapporterna även kan visa temperaturen för hela verksamheten.

– Det är det som är så fascinerande, för jag kan väldigt snabbt titta på en rapport från en verksamhet och se på en gång vilka utmaningar den vårdcentralen har. Det kan handla om att verksamheten har för lite folk, att de har mycket hyrpersonal eller nyutbildade sjuksköterskor, eller så har de inte tillräckligt med doktorer.

Geografi påverkar bemanningsbehov

Susanne kommer från Värmland och har jobbat i Jämtland i många år – och kan jämföra hur olika platser skiljer sig åt. I Stockholm påverkas till exempel arbetet mycket beroende på var vårdcentralen är belägen.

– I vissa områden där man till exempel har mycket sjukskrivningar eller hög andel arbetslöshet, kanske patienterna inte börjar ringa förrän kl 10 på dagen. På andra vårdcentraler mitt inne i stan, har de sitt högsta tryck tidigt på morgonen.

Enligt Susanne kan rapporterna hjälpa till att lyfta fram just sådana saker.

–  Man vill se vad det är för ringmönster i verksamheten. Hur ser tisdagar ut i februari och september? Hur ser det ut klockan 13 och 14 och 8 på morgonen? Du kan plocka ut vad som helst i de här rapporterna egentligen.

Ett exempel på ringmönster kan se ut såhär: På en vårdcentral börjar patienterna ringa först kl 10, därför har man bemannat med endast en sköterska mellan kl 8 och 9.30. Sedan har de full personalstyrka mellan kl 9.30 till 13. Alla vårdcentraler har sitt eget mönster för vad patienterna efterfrågar mest.

Vad är mest värdefullt med rapporterna utifrån ditt perspektiv?

– I många fall handlar det om att, både för personalens del och för verksamhetschefens del, få en känsla bekräftad. Att det antingen är för mycket eller för lite folk i perioder – eller att man har bemannat fel, eller att man har stor efterfrågan på läkartider. Det kan vara så att populationen i området efterfrågar något som inte man kan leva upp till.

Susannes önskan är att hennes kollegor ska bli mer insatta i rapporterna – och se hur mycket mer man kan förstå sin egen verksamhet om man tar sig den tiden.

– Sedan har jag kanske mer tid än mina andra kollegor att läsa rapporter och göra analyser. Och jag har jobbat med teleQ i över 20 år och kan det utan och innan, säger Susanne. Men jag brukar säga det, vi får väldigt mycket gratis genom dessa rapporter.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär