Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/11/utnarm-2020.png

UTNARM 2020

2020-11-10

by Louise Wahlström

Varje höst hålls mässan UTNARM för studenter vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Aurora Innovation var med och deltog, men i år hölls mässan för första gången digitalt på grund av det rådande läget och inte i Polacksbacken där den brukar vara.

På mässan får studenter möjlighet att träffa över 100 företag och organisationer för att diskutera sin framtid. Studenter fick möjlighet att träffa några från Aurora Innovation digitalt för att höra mer om företaget och vår produkt Aurora teleQ. Det var även en möjlighet att få berätta mer om sig själva och att ansöka om att göra sitt examensarbete på Aurora Innovation.

Att mässan i år genomfördes digitalt var nytt och hade både sina för- och nackdelar. Det blev mindre stressigt då man slapp springa och försöka fånga studenter i mässhallen, utan kunde sitta framför en dator och vänta på att studenter skulle interagera med en. Problemet med detta är att det inte är lika många som tar kontakt med företagen. Aurora Innovation hade satt upp en digital monter för att locka studenter och det var 143 studenter som tittade på montern, men endast ett fåtal som valde att inleda ett samtal.

Men trots det mindre intresset i att ta kontakt med Aurora Innovation var det en lyckad mässa där vi ändå fick möjlighet att träffa flera studenter där majoriteten valde att söka vårt examensarbete. Vi har medverkat på UTNARM sedan flera år tillbaka och vi har rekryterat flera talanger genom mässan, så vi ser ett värde i att vara konsekvent och visa upp sig på mässan varje år.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär