Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/02/sjuksköterskansar.png

Sjuksköterskans år 2020

2020-02-19

by Louise Wahlström

Sjuksköterskor och barnmorskor har en betydande roll inom hälso- och sjukvården. De ägnar sitt liv åt att ta hand om andra och är ofta den första och enda kontakten en patient har med sjukvården. Så motiverar Världshälsoorganisationen WHO valet att 2020 utnämnts till Sjuksköterskans och barnmorskans år.

För att uppmärksamma att det är 200 år sedan Florence Nightingale föddes, en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket, är det passande att 2020 blir Sjuksköterskans och barnmorskans år. Enligt WHO kommer det att behövas nio miljoner fler sjuksköterskor och barnmorskor om vi ska uppfylla deras hälsomål 2030. Samtidigt står vi idag inför en vård där bristen på sjuksköterskor är större än någonsin.

Arbetet som sjuksköterskor och barnmorskor gör är avgörande för att vården ska kunna utvecklas. Det är den största vårdprofessionen och deras kunskap behöver lyftas. Sjuksköterskans och barnmorskans år skapar möjlighet att påverka och lyfta fram deras hälsofrämjande arbete.

Aurora teleQ för sjuksköterskan

Med brist på personal och höga tillgänglighetskrav är det en stressig vardag för vårdpersonalen. Aurora teleQ skapar tid att fokusera på annat i arbetet, som att ge rådgivning per telefon, video eller chatt och även tid för dokumentation. Mindre stress på jobbet och mer tid att ta hand om patienterna skapar både en bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär