Typ av innehåll

ehälsodagen|||||||

Nationella e-hälsodagen 2018

2020-12-11

by Louise Wahlström

Rapport från e-hälsodagen 2018

Förra veckan ägde Nationella e-hälsodagen rum på Stockholm Waterfront Congress. Vi var några från Aurora Innovation som närvarade under dagen. Vi fick ta del av intressanta föreläsningar och hade även möjlighet att nätverka med spännande människor från branschen under pauserna. Självklart liverapporterade vi också på Twitter @ain_sweden. Föredragen från dagen filmades och finns att se i sin helhet här.

Inget egenvärde i digitalisering

Socialminister Annika Strandhäll höll öppningsanförandet. Hon började med att säga att digitalisering aldrig har ett egenvärde, utan fungerar som ett viktigt verktyg för integritet och utveckling i vården. Sveriges vision e-hälsa 2025 lyder: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Angående denna vision sade Annika Strandhäll att vi inte  ska bli bäst på att bli digitala utan vi ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för en bättre och mer jämlik vård.

Tillgänglighet för alla

För att sätta fokus på rätt ställe direkt var den första paneldiskussionen ägnad åt ”Individens perspektiv på e-hälsa”.  Utveckling av e-hälsa får inte minska tillgängligheten för de som har svårt att använda tekniken, sade Sofia Karlsson från Funktionsrätt Sverige. Detta var ett viktigt inspel, på Aurora innovation jobbar vi för en jämlik vård, som är nåbar för alla. Vi fick chansen att prata lite med Sofia Karlsson i pausen. Hon jobbar på att organisera en träff för bl.a. leverantörer, utvecklare av tjänster och  representanter från patient- och funktionsrättsrörelsen. Ett sådant möte ser vi fram emot!

Något som vi annars upplevde saknades under dagen var just fokus på patientens perspektiv. Dessutom upplevde vi att näringslivet saknades. Expertpanelen som gav sin syn på paneldebatterna i pauserna gav även uttryck för just detta.

Vad kan vi lära av Estland?

En av dagens höjdpunkter var föredraget av Ain Aaviksoo, generalsekreterare för e-tjänster och innovation vid Socialdepartementet i Estland. Han beskrev Estlands digitaliseringsresa, fram tills idag och deras vision framåt. Visste du till exempel att nästan alla statliga ärenden i Estland kan hanteras online?

En av få saker som idag inte kan göras digitalt är giftermål. Till och med på den punkten sade Ain Aaviksoo att det var en fråga om när inte om. Men framgångarna inom detta område trillade inte ner från himlen, sade han också. Utan det började med en vision och mycket arbete. Ett intressant exempel på hur digitala de är i Estland är hanteringen av patientjournaler. Journalerna finns tillgängliga för fler än just den specifika patienten som informationen rör. Fast då kan samtidigt patienten spåra vem som tagit del av informationen och vad de gjort med informationen. Felaktigt användande straffas hårt.

Sluta prata, börja göra!

Estlands sätt att lösa detta skulle kunna möta ett problem som togs upp i paneldiskussionen om individernas perspektiv på e-hälsa. Intressegrupperna Cancerkompisar och Funktionsrätt Sverige tog då bl.a. upp behovet för närstående att ta del av journaler eller annan personlig data. Digitaliseringen leder i mångt och mycket till tillgängligare vård för många, men visa grupper kan känna sig förbisedda och att även för dessa grupper förbättra tillgängligheten genom digitala lösningar. Utan att för den delen kränka integriteten eller riskera datasäkerheten. Detta är en viktig utmaning för Sverige på vägen mot 2025. Som GD för e-hälsomyndigheten, Janna Valik, sade under en annan paneldiskussion är det dags att sluta prata och börja göra!

Praktiska exempel

Förutom alla paneldiskussioner med prat om vision och regelverk fick vi även lyssna till några praktiska exempel från verkligheten där e-hälsolösningar redan idag gör skillnad. Bl.a. berättade Petra Liuski från Skellefteå Kommun om ett projekt som bedrivs gällande självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten. IVO – Internet of Things inom Vård och Omsorg. Det handlar om att sätta upp receptorer i hemmet hos patienterna och skicka informationen till närstående. T.ex. kan information samlas in som visar att den äldre personen rört sig mindre än vanligt i lägenheten den dagen. Då kan ett sms skickas till närstående som kan ringa och kolla läget. Här finns potential för Aurora Innovation att vara en del i flödet av kommunikation, vi följer alltså utvecklingen av projektet med intresse.

Alla har missförstått digitaliseringen!

Dagens mest inspirerande talare var Ashkan Fardost. Han pratade utifrån rubriken ”Alla har missförstått digitaliseringen”. Ofta när vi pratar om digitalisering menar vi digitisering. Digitisering är tekniken att göra en sak digital, medan digitalisering handlar mer om hur tekniken påverkar våra beteenden. Ashkan pratade också om visionen för 2025 och tyckte att ”e” i e-hälsa borde strykas. Sverige borde inte ha som mål att vara bäst på e-hälsa 2025, utan bäst på hälsa. Detta anknyter till det socialministern inledde dagen med. Att vi måste använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en bättre och mer jämlik vård.

Precis det som vi på Aurora Innovation också strävar efter med våra kommunikationslösningar, att förbättra tillgängligheten och möjliggöra morgondagens vårdmöten redan idag.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär