Typ av innehåll

|

Ökad tillgänglighet till vården för invånarna i Norrbotten med Aurora teleQ och Platform24

2022-05-16

by Lisa Öhberg

Region Norrbotten lanserade 2020 en tjänst som gör det möjligt att kontakta vården digitalt. Tjänsten har under 2021 breddinförts och nu är alla regiondrivna hälsocentraler i Norrbotten anslutna. Patienterna kan starta sitt vårdärende när som helst på dygnet, via mobil, surfplatta eller dator, och får via en automatisk chatt svara på frågor om sitt besvär.

Det är hälsoteknikbolaget Platform24 som har utvecklat den tekniska vårdplattform som region Norrbottens tjänst bygger på. För att ytterligare förbättra tjänsten och göra den ännu mer tillgänglig har Aurora teleQ från Aurora Innovation integrerats med vårdplattformen. En stor del av befolkningen söker vård via telefonen varför det är viktigt att även detta kontaktalternativ finns tillgängligt för patienten.

– För oss är det viktigt att möta behoven hos norrbottningar och underlätta för vår personal. Vi ser att fler norrbottningar vill kunna kontakta vården digitalt samtidigt som vi måste ha verktyg som möjliggör effektiva arbetssätt, säger Anders Nordin, IT/MT-direktör, region Norrbotten.

Anders Nordin, IT/MT-direktör, region Norrbotten. Foto: Anders Alm

Platform24 och Aurora Innovation ser stora fördelar med samarbetet. Båda företagen drivs av en vilja att skapa lösningar som förbättrar och förenklar för både vård och patienter. Aurora teleQ kompletterar Platform24s erbjudande och skapar ett heltäckande stöd för kommunikationen mellan patienter och vård.

– Integrationen mellan P24 och Aurora teleQ är viktig då den både ger patienten tillgång till vård via flera kanaler samt underlättar för vårdpersonal att övervaka och hantera både telefonkön och den digitala kön, säger Vanja Engvall, kundansvarig Region Norrbotten på Platform24.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär