Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/02/visione2025.png

Ny strategi för Vision e-hälsa 2025

2020-02-27

by Louise Wahlström

Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tillsammans tagit fram vision e-hälsa 2025. Den lyder: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter”. Målet är att individen ska vara i centrum. Verksamheter ska kunna få hjälp för att utvecklas. Vården och omsorgen ska dessutom vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Nu har regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram en ny strategi för att stärka den digitala utvecklingen inom sjukvården. Den nya strategin avser 2020-2022 där tydligare mål ska öka utvecklingen av arbetet.

Regeringen och SKR har beslutat om att satsa 230 miljoner kronor till digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. 130 miljoner kronor går till SKR för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden. De resterande 100 miljoner kronor går till regionerna i syfte att ge patienter och vårdpersonalens tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Detta ska ske genom en effektivare och säkrare informationsöverföring mellan de olika delarna i vården.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär