Typ av innehåll

||||

Kundundersökning i Finland: Det digitala verktyget för patientkontakt, Aurora teleQ, underlättade arbetet under den mycket svåra Coronaperioden

2022-05-16

by Louise Wahlström

Vi har frågat anställda i primärvården i Finland om synen på arbetsmiljön, upplevelsen av tydlighet kring arbetsuppgifterna och möjlighet att ägna tid åt patientarbete.

HELSINGFORS (22.3.2022) – Aurora Innovation undersökte i slutet på 2021 effekterna av vår SaaS-tjänst bland anställda vid hälsocentraler i Finland. Över 800 anställda i primärvården och tandvården, sjuksköterskor, läkare och sekreterare, svarade på enkäten.

Över 80 procent ansåg att det digitala verktyget för patientkontakt har gjort arbetet smidigare. Nästan 80 procent tyckte att deras arbetsuppgifter har tydliggjorts och att patientarbetet förbättrats.

Dessutom ansåg över tre fjärdedelar att införandet av verktyget har lett till en bättre arbetsmiljö. Coronapandemin har medfört en mycket ansträngd vardag för medarbetare inom hälso- och sjukvården, vilket har lett till ett ökat behov av verktyg som gör arbetsmiljön lugnare.

– Arbetsmiljön på en Hälsocentral kan vara mycket hektisk, vilket påverkar personalens ork. Vi är mycket glada över att ha kunnat hjälpa medarbetarna att utföra sitt viktiga arbete och samtidigt kunnat öka trivseln på arbetsplatsen, konstaterar Aurora Innovations landschef i Finland och Baltikum Toni Kivinen.

I praktiken hjälper vi hälso- och sjukvården att öka sin tillgänglighet. Genom att verktyget Aurora teleQ automatiskt hanterar många inkommande ärenden kan medarbetarens tid istället ägnas åt patientkontakt. Tack vare återuppringningsfunktionen behöver patienterna inte spendera tid i telefonköer utan blir istället kontaktade av vården på en tid som passar båda parter. Med hjälp av data kan man också planera pauserna i arbetet.

Under november–december förra året tog hälsocentralerna i Finland emot nästan 1,5 miljoner samtal. Samtalsmängden låg på samma nivå under samma period år 2020.

– Det är mycket viktigt för oss att vi förstår våra kunder och användare, säger Tapani Kyrki, VD på Aurora Innovation. Hur deras arbetsvardag ser ut, vilka problem de stöter på och vilka utmaningar de ser i framtiden. För oss är det därför naturligt att regelbundet göra kundundersökningar av olika slag. Denna undersökning som är gjord i Finland ger oss värdefull kunskap om hur arbetssituationen i vården ser ut och hur våra verktyg fungerar. Det är oerhört roligt att konstatera att en stor andel av våra användare rankar våra lösningar högt, det betyder att vi tillför värde för medarbetare i vården – och i förlängningen även för patienterna.

För närvarande har 38 procent av Finlands befolkning tillgång till Aurora Innovations kommunikationslösningar för primärvården och den specialiserade sjukvården. I Finland används Auroras lösningar av bland annat Birkalands, Norra Österbottens och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Åbo stad, Esbo stad och många andra sjukhusdistrikt runt om i landet.

Question: How would you assess the impact of Aurora teleQ on your work environment. Scale was 1-5, where 1 is strongly disagree and 5 is strongly agree.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär