Typ av innehåll

norrbotten

En av Sveriges största vårdgivare, Kry, förbättrar tillgängligheten ytterligare med hjälp av kommunikationslösningar från Aurora Innovation och Telavox

2023-04-18

by Lisa Öhberg

Krys vision är att kunna erbjuda alla patienter jämlik tillgång till vård av hög kvalitet – oavsett vem du är, var du bor eller vilken tid på dygnet det är. Nu vill vårdgivaren ytterligare förbättra tillgängligheten till sina fysiska vårdcentraler genom att implementera Aurora teleQ, en modern kommunikationslösning för hantering av patientkontakter. Inom kort kommer alla som ringer till Krys vårdcentraler att få en ännu bättre upplevelse genom möjligheten att bli uppringd på en tid som passar både patienten och vårdenheten.

Lösningen levereras via ett samarbete mellan Aurora Innovation och Telavox, som tecknat ett avtal med Kry. Avtalet gäller för 36 månader och omfattar tjänsterna tidsbokad återuppringning, väntkö och röstbrevlåda.

Kry har funnits i Sverige sedan 2015 och har sedan dess genomfört över 4 miljoner patientmöten. Utöver Sverige finns Kry även etablerade i Norge, England och Frankrike med ambitionen att fortsätta växa för att kunna hjälpa ännu fler patienter runt om i Europa. Utöver vårdgivarens drygt 1300 läkare, sjuksköterskor och psykologer som finns tillgängliga digitalt via Kry-appen har Kry även 28 fysiska vårdcentraler runtom i Sverige. Det är kontakterna med dessa vårdcentraler som nu underlättas via kommunikationslösningen Aurora teleQ.

Genom Aurora teleQ får den som söker kontakt med en av Krys vårdcentraler alltid svar och ges en möjlighet att boka en tid då vårdenheten återkommer, patienten behöver inte vänta i telefonkö eller ringa på nytt. De planerade återuppringningssamtalen fördelas enligt vårdcentralens bemanning och personalen kan lugnt ta ett samtal i taget. Kry förbättrar på detta sätt såväl patientservice som arbetsmiljö.

Vi på Kry brinner för tillgänglighet och sätter alltid patienten först, och nu förbättrar vi både tillgängligheten och patientresan ytterligare tack vare detta, säger Jonas Beltrame-Linné, kommunikationschef på Kry.

Aurora teleQ har använts för att förbättra vårdens tillgänglighet i mer än 20 år och en stor del av Sveriges medborgare når idag vården via teleQ. Kry blir nu ytterligare en av de vårdgivare som ökar sin servicegrad och tillgänglighet och samtidigt förbättrar vardagen för vårdcentralernas medarbetare.

För oss är det viktigt att bidra till en effektiv, säker och tillgänglig vård och att underlätta vardagen för både patienter och vårdpersonal. Tillsammans med våra partners arbetar vi ständigt med att öka tillgängligheten och effektiviteten i vården, säger Tapani Kyrki, VD, Aurora Innovation. Samarbetet med Telavox och Kry är ett viktigt steg i den riktningen.

Telavox strävan är att kommunikationen mellan människor ska vara givande och värdehöjande för alla parter. Vårdgivaren får här de förutsättningar som behövs för att bedriva en trygg tjänst med hög tillgänglighet och verktyg för att dra viktiga slutsatser kring kvalitet, bemanning och regelefterlevnad.

Vårt samarbete med Aurora Innovation är ett självklart val. Tillsamman ger vi Kry de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt utan att ge avkall på de höga kvalitetskrav Kry har kring telefonin och patientkontakt, säger Patrick Bodesand, kundansvarig på Telavox.

 

Om Kry

Sedan starten 2015 har Krys läkare, sjuksköterskor och psykologer hjälpt över sju miljoner patienter runt om i Europa. Kry har 28 fysiska vårdcentraler med listade patienter runt om i Sverige utöver den digitala och nationella vård som bedrivs genom Kry-appen. Målet är att vara den ledande aktören som kombinerar digitala och fysiska patientmöten för en ökad tillgänglighet i vården.

För mer information, kontakta

Jonas Beltrame-Linné
Kommunikations- & Policychef
+46 70 351 96 86, jonas.linne@kry.se
www.kry.se/press

 

Om Telavox

Telavox är ett mjukvaruföretag inom telekom med över 20 års erfarenhet av att främja givande samtal. Huvudkontoret ligger i Malmö och företaget har anställda världen över.

För mer information, besök www.telavox.com/sv/

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär