Typ av innehåll

Picture of Johan Kaarme

Johan Kaarme ny styrelsemedlem

2020-12-10

by Louise Wahlström

I december 2018 fick Aurora Innovation välkomna en ny styrelsemedlem. Den nye styrelsemedlemmen har med sig lång erfarenhet från hälso- och sjukvården och kommer att bidra med värdefulla insikter i trender och utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård. 

Den nye styrelsemedlemmen heter Johan Kaarme. Han är den biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.  Han är också barnläkare med fokus på akutvård för barn. Han har en klinisk bakgrund från Uppsala Universitets Barnsjukhus och Karolinska Universitetets Barnsjukhus. Kaarme deltog på sitt första styrelsemöte på Aurora Innovations huvudkontor i december 2018.

Johan Kaarmes bidrag till styrelsearbetet

Kaarme har kombinerat sitt kliniska arbete med olika ledarskapspositioner i Uppsala och Stockholm. Mellan 2017-2018 var han ansvarig för Region Uppsalas Innovationsenhet för hälso- och sjukvård. Där fokuserade de på att utveckla nya, bättre och mer effektiva metoder och tekniker för bl.a. diagnostisering. Något som både vårdpersonal och patienter skulle kunna dra nytta av.

”Jag tror att verktyg som kan hjälpa patienter till mer egenvård eller bättre guida patienten till rätt vårdnivå både före och under kontakten med vården kommer ha stor betydelse framöver. Jag tror att Aurora Innovation har stor potential att bli en ännu starkare partner med hälso- och sjukvården om vi håller oss ajour med de behov som finns. Jag kommer genom mitt arbete i styrelsen göra mitt yttersta för att det ska bli så.”

Aurora Innovation tar ett steg mot en mer digital framtid

Sverige är välkänt för innovation. Därför kommer det inte som någon överraskning att den svenska regeringen satt målet att Sverige ska a vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter i vården år 2025. Med detta mål kommer stora utmaningar kring att utbilda och implementera nya sätt att ge vård.

”Aurora Innovation har över 20 års erfarenhet från att hjälpa hälso- och sjukvården med tillgänglighet. För att lyckas med digitaliseringen av hälso- och sjukvården behöver vi ha rätt verktyg och rätt kompetenser, vilket Aurora Innovation erbjuder. Men min känsla är att inte alla som idag använder Aurora teleQ är medvetna om den potential som finns i verktyget. För att till exempel ta fram underliggande statistik för enheten och få bättre koll på patientflödet i verksamheten, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg och ny styrelsemedlem i  Aurora Innovation.”

För mer information, vänligen kontakta:

Petra Månsson

Auror Innovation – Marknadschef

+46 (0)72 237 1501

petra.mansson@aurorainnovation.com

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär