Typ av innehåll

Jonas_Ahlkvist_Aurora_Innovation

Healthtech-pionjären Aurora Innovation utser ny VD – expanderar i Europa med tjänst som effektiviserar interaktionen mellan patient och vårdgivare

2024-03-26

by Lisa Öhberg

Det svenska hälso- och sjukvårdsteknikbolaget satsar på internationell tillväxt med nytt ledarskap och ökat fokus på innovation och mjukvaruutveckling.

UPPSALA, Sverige (26 mars 2024) – Aurora Innovation, ett healthtech-bolag med fokus på tillgänglighet till vårdtjänster, har utsett Jonas Ahlkvist till ny VD. Jonas Ahlkvist tillträder sin nya roll när Aurora Innovation förbereder sig för att skala upp sin verksamhet och fortsätta med sin internationella expansion i Europa. Bolaget förväntar sig en genomsnittlig tillväxt på 15 procent under de kommande fem åren.

Jonas Ahlkvist har tidigare haft ledande befattningar inom det medicinska mjukvaruföretaget Viedoc och WHO:s program för internationell läkemedelsövervakning.

– Med sin omfattande erfarenhet inom healthtech-branschen och sin bakgrund inom datavetenskap och produktutveckling, i kombination med en dokumenterad erfarenhet av att leda högpresterande team, kommer Jonas Ahlkvist att ta vår produktutveckling till nya höjder. Han betonar vikten av användarvänlighet och efterlyser tekniska lösningar som utgår från personalens situation och hjälper till att minska stress för både vårdpersonal och patienter, säger Gustaf Leijonhufvud, barnläkare, styrelseordförande och ägare av Aurora Innovation.

Jonas Ahlkvist har en gedigen erfarenhet av att utveckla AI- och SaaS-tjänster. På Aurora Innovation kommer han att utveckla företagets AI-kapacitet och genomförandet av FoU-projekt inom AI-området, med fokus på både tjänsteutbud och affärsmodeller. För att möta den ökande belastningen på hälso- och sjukvården krävs allt effektivare digitala tjänster som gör det möjligt för vårdpersonal att fokusera på sina kärnuppgifter.

– Sverige, Finland och många andra länder står inför samma utmaningar: En åldrande befolkning med ökande vårdbehov och resursbrist i vårdsystemet. Det vi behöver nu är innovativa och effektiva lösningar som tar hänsyn till vårdpersonalen och skapar en dräglig arbetsmiljö samtidigt som de ökar tillgängligheten för patienterna. Detta är Auroras uppdrag. Att hjälpa samhället och vården att organisera  sig effektivt så att vårdpersonalen kan fokusera på den viktigaste delen av sitt arbete, nämligen att skapa värde för patienterna, säger Jonas Ahlkvist.

Auroras teleQ-lösning automatiserar kommunikationen mellan patienter och vård. En av de viktigaste funktionerna är en schemalagd återuppringningstjänst, som gör det möjligt för vårdpersonal och patienter att interagera i lugn och ro, med respekt för bådas tid.

Även om en bot kan vara mycket effektiv kan den inte ge en orolig patient sinnesro på samma sätt som mänsklig interaktion kan. Känslan av att bli hörd och få den vård som behövs är en viktig del av patientupplevelsen.

Bland Aurora Innovations kunder finns Janakkala och Ylöjärvi vårdcentraler i Finland, Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige och Amsterdam UMC i Nederländerna tillsammans med sjukhus, vårdcentraler och tandkliniker i bland annat Estland, Nederländerna, Portugal och Spanien. Även om kulturerna skiljer sig åt delas behovet av personlig kontakt mellan människor på alla marknader, och Aurora Innovation ser stor tillväxtpotential i Europa.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär