Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/07/niklas-eklöf-framtidens-vård-e1533117225698.png

Framtidens vård – Så kan vi öka tillgängligheten inom vården

2020-12-11

by Louise Wahlström

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. I internationella jämförelser håller svensk vård hög kvalitet i medicinska resultat. Däremot uppvisas sämre resultat i kontinuitet, patientdelaktighet och tillgänglighet. Med en stärkt primärvård vill regeringen skapa en modern hälso- och sjukvård, som med hjälp av e-hälsa ska sätta individen i centrum och öka tillgängligheten.

Niklas Eklöf, tf chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten menar att vi nu träder in i en ny era av digitala möjligheter.

”Det kommer vara stor skillnad på digital tillgänglighet och fysisk tillgänglighet”, säger Niklas Eklöf.

Gustaf Leijonhufvud, läkare och styrelseledamot i Aurora Innovation, anger två viktiga faktorer för att snabbare kunna ge rätt vård och öka tillgängligheten;

”Digitaliseringen i form av teknik är en viktig faktor. Men hur vi inom vården arbetar med den nya tekniken är avgörande”, menar Gustaf Leijonhufvud.

Capio i Västra Hamnen i Malmö har gjort en fantastisk digital tillgänglighetsresa. De har gått från 65 till 98 procent tillgänglighet på bara några månader. Tack vare utbildning och stöd i användandet av Aurora teleQ, en digital plattform för patientkontakt har Marit Bengtson, verksamhetschef på Capio Västra Hamnen tillsammans med sina kollegor lyckats vända den nedåtgående trenden i tillgängligheten.

”Jag ser en stor vinning i att vi kan använda ett system med en ärendevy för flera kanaler. Att sedan kunna koppla ihop detta system med ett anamnesverktyg som patienten själv fyller i höjer kvalitén på vårdmötena”, menar Marit Bengtson.

Aurora Innovation jobbar ständigt med att utveckla tillgänglighetslösningar efter vården och patientens behov. I höst lanserar vi kanalväxling i Aurora teleQ, vår digitala plattform för patientkontakt. Det gör det möjligt att gå från röstsamtal till videosamtal med bara några klick.Det är en av de satsningar som vi gör för att hjälpa hälso- och sjukvården öka sin tillgänglighet och sätta patienten i centrum.

För frågor vänligen kontakta:

Petra Månsson

Auror Innovation – MArketing Manager

Tel: 0722 371 501

Mail: petra.mansson@aurorainnovation.com

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär