Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/11/mansteros_sweden_nurse-in-a-video-call-e1560154556777.jpg

Digital vårdgaranti i Region Stockholm

2020-12-10

by Louise Wahlström

Enligt beslut från Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd blir Stockholm först i Sverige med att införa en Digital vårdgaranti, som garanterar alla stockholmare möjligheten att kunna söka vård även genom digitala vårdtjänster. 

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade på sammanträdet den 26 november att införa en digital vårdgaranti som träder i kraft direkt efter årsskiftet. Den nya digitala vårdgarantin innebär att det blir obligatoriskt för vårdgivarna i Region Stockholm att erbjuda ett basutbud av digitala förmågor. Detta betyder att vårdgivare ska erbjuda alla patienter en digital kontaktväg och svara medborgarna inom rimlig tid inom ramen för en digital kontaktgaranti.

Enkla steg att ta för att införa digital vård med Aurora teleQ

På Aurora Innovation har vi under många år arbetat tillsammans med våra kunder och partners för att införa digitala kontaktvägar som komplement till de fysiska. I Aurora teleQ erbjuder vi de tekniska möjligheterna att anpassa oss till vilken verksamhetsmodell våra kunder än väljer att prova och eventuellt införa för sina digitala patientmöten. Den klassiska tidsangivna återuppringningen kan idag appliceras även för videosamtal och chatt. En kontakt kan börja per telefon för att vid behov övergå i ett videosamtal. Uppringningstider kan bokas via SMS eller webbokning utöver den vanliga bokningen per telefon. Alla de vårdgivare inom Region Stockholm som redan idag använder Aurora teleQ kan ta några enkla steg för att uppfylla den digitala vårdgarantin.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär