Typ av innehåll

|

Det digitala vårdmötet

2020-12-11

by Louise Wahlström

Regeringens Vision 2025 e-Hälsa, där Sverige ska vara ledande i världen inom användandet av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, ger plats åt många nya innovatörer inom hälsa- och sjukvård. Just nu är det digitala vårdmötet ett ämne som diskuteras hett på många olika forum. Den 22/3 samlades stora delar av Sveriges e-Hälsostrateger, Innovatörer och leverantörer av digitala vårdmöten under samma tak. Allt i regi av Dagens Medicin.

Det var en fullspäckad dag med många intressanta talare och flera bra debatter, alla med den gemensamma röda tråden – Hur hjälper vi Sveriges befolkning att få rätt sjukvård?

Del 1 av 3 – Vad säger Landstingen?

Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköping inledde dagen med att peka på hur olika patientresan kan vara och att behovet är därefter. Anna som är en äldre pensionär och har problem med skör hud har behov av kontinuitet och att få träffa samma sjukvård som känner till hennes behov. Annas barnbarn Sara har inte har samma behov av kontinuitet, däremot behöver Sara lättillgänglig vård till sig själv och tills sin nyfödda son. Vi är påväg in i en ny livsstil – där vi nu har chansen att vara med och påverka hur vi vill att vår värld ska se ut.

Henriks ställde frågan – Hur får vi till hälsa och sjukvården där innovatörerna har en självklar plats och där det finns en gemensam plattform för alla leverantörer?

Det finns många som vill svara och få svar på den frågan och dagen fortsatte med debatten om landstingets väg framåt. Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL (Statens Kommuner och Landsting) menar på att en av deras uppgifter är att skapa förutsättningar för oss innovatörer. Han menar också att det krävs standardiseringar för att kunna skapa dessa förutsättningar. ”En spade är en spade” och syftar på att det idag finns många olika benämningar på en och samma sak.

Hälso – och sjukvårdsdirektören i Östergötland, Lena Lundgren, tror att den rätta vägen framåt är låta patienterna göra mer själva och att informationen måste vara mer lättillgänglig för den som ska hjälpa mig som patient. AI kan vara det som revolutionerar sjukvården och för att komma dit behövs samverkan mellan leverantörer och aktörer.

Johan Assarsson, vd på Inera delade med sig av deras tankar och berättade att Inera anser att innovation ska vara en självklar del av sjukvården. Ineras jobb är att möjliggöra interoperabilitet för hälsa- och sjukvård i Sverige. Tillgängligheten i primärvården är mycket viktig och därför måste vi tänka till kring hur vi vill ha första linjens vård.

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings Län debatterade också för integration av den nya tekniken i befintliga vårdsystem. Det är många som funderar på hur vi bäst använder den nya tekniken inom digitala vårdmöten. Mats lyfte fram just återkopplingsmöjligheter via till exempel Video och ställer frågan om det är där den stora vinsten är just nu för det digitala vårdmötet.

När landstinget står vid rodret

Bild på Bra Liv nära från en PowerPoint

Charlotta Larsdotter, Primärvårdsdirektör på Bra Liv i Region Jönköpings Län berättar om deras digitala resa som började med vårdvalet i juni 2010. Hur skulle de säkra upp att inte tappa stora delar av sina listade patienter? Bra Liv valde själva att stärka upp sin fysiska Vårdcentral med en Digital – Bra Liv nära för att erbjuda patienterna en större kontaktyta och erbjuda bättre hälsa för alla. De var först i världen med detta. För dem är det viktigt att alla professioner är delaktiga och att det är integrerat med den fysiska vården. Detta genomför de bland annat med hjälp av Visiba Cares Videobesök och vår digitala plattform för patientkontakt – Aurora teleQ. Här kan vården arbeta i ett och samma verktyg som de känner till samtidigt som de erbjuder en digital lösning för patienterna. Detta har resulterat i att Bra Liv i Regions Jönköping har behållit 75% av sina listningar och att de enkelt kan hänvisa vidare till någon av sina fysiska vårdcentraler, om och när det behövs.

Sammanfattningsvis är det flera av landstingen som anser att integration av nya och gamla system är av stor vikt. Man ser också att det finns ett stort behov av kontinuitet, både hos olika patientgrupper men även benämningar för att kunna samverka och möjliggöra interoperabilitet. För att automatisera mera kommer vi behöva AI – men även detta kräver tydlig kontinuitet av samsyn kring just benämningar. Vi på Aurora Innovation jobbar ständigt med att utveckla våra produkter för att kunna erbjuda  stabila och innovativa lösningar. Det är därför vi skapat flera kanaler in till vår digitala plattform för patientkontakt och skapar möjlighet för enkel integration via vårt API.

Fortsättning följer…

I del 2 av vår rapport från ”Det digitala vårdmötet” kommer vi att belysa några av marknadens ledande leverantörer som var inbjudna att prata under eventet den 22/3. Vi kommer även att reflektera lite kring vad ett digitalt vårdmöte egentligen är. Hur ser vi på Aurora Innovation, med våra 20 års erfarenhet inom tillgänglighet för hälsa- och sjukvård, på just digitala vårdmöten?

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär