Typ av innehåll

Nalle_tjej

Bättre patientkontakt med säker IT-lösning och god samverkan

2024-05-01

by Lisa Öhberg

Idag kontaktar en stor del av Sveriges patienter sjukvården via vår tjänst för tidsstyrd callback, teleQ. Som aktör i hälso- och sjukvårdssektorn har vi tuffa regler och lagar att förhålla oss till när det gäller dataskydd. Därför har vi valt en suverän molnlösning från Orange Business, som efterlever aktuell lagstiftning med god marginal.

För många vårdgivare är det en utmaning att hantera det stora antalet kontakter som kommer in varje dag. I synnerhet då merparten av samtalen ofta kommer in under en relativt kort tidsperiod. Vi erbjuder digitala lösningar för patientkontakt, däribland tjänsten teleQ för tidsstyrd callback.

– teleQ möjliggör ett smartare sätt att hantera inkommande ärenden genom att den som tar kontakt erbjuds att bli återuppringd vid ett visst klockslag, säger Per Thorsélius som arbetar som Service Operations Director på Aurora Innovation.

För personalen som tar emot samtalen ger tjänsten en bättre arbetsmiljö. I stället för ett konstant ringande blir arbetsplatsen tyst, och samtalslasten schemaläggs och fördelas mellan tillgängliga handläggare. Tjänsten låter den som bemannar telefonen att arbeta lugnt och metodiskt utifrån ett strukturerat schema, och ta planerade raster. På detta sätt kan schemaläggning av personalen optimeras och resurser kan sättas in då efterfrågan är som störst.

– Arbetsmiljöfrågan är viktig för oss, och vi blir förstås glada och stolta när vi får höra att vårdpersonal väljer arbetsplats för att de gärna vill jobba med teleQ, säger Per.

Inga kompromisser med patientdata

Den som levererar digitala tjänster till aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn behöver förhålla sig till tuffa lagar och regler när det gäller dataskydd. Vi behövde en IT-lösning som möter kundernas krav på regelefterlevnad och datasuveränitet. Därför valde vi en leverantör med säte i Europa och med en lösning som garanterar att data aldrig lämnar Sverige.

– Svensk offentlig sektor har tagit en defensiv position när det gäller regeltolkningen och vi valde en suverän molnlösning från Orange Business som ger vårdgivarna en god marginal jämtemot lagstiftningen, säger Per.

Samarbetsklimatet viktigt

För oss på Aurora var det också viktigt att välja en partner som vi kan ha en nära och öppen relation med. Snarare än att försöka detaljspecificera tjänster i förväg vill vi samarbeta med ett kompetent team som är redo att möta de utmaningar som dyker upp med nyfikenhet och ett lösningsorienterat mindset. Där kund och leverantör delar kunskap med varandra och arbetar tillsammans för att ta vara på möjligheterna som dyker upp.

– Vi letade efter en partner som förstår att det vi gör är viktigt. Som vill ge oss goda förutsättningar att utveckla tjänster som bidrar till tillgänglig sjukvård med patienten i fokus idag och i framtiden, säger Per.

– Vi ser att behovet av den här typen av lokal molnlösning ökar, säger Pierre Sundgren, Sales Director Digital Services på Orange Business. Hög tillgänglighet och ökade krav på säkerhet och regelefterlevnad är allt viktigare parametrar när organisationer ser över sina IT-lösningar. En lokal molnlösning garanterar datasuveränitet och passar organisationer som behöver leva upp till kraven samtidigt som deras innovation och vidare utveckling av tjänster främjas.

Om teleQ

Vårdgaranti och verksamhetsstyrning
teleQ skapar goda förutsättningar för att uppfylla vårdgarantin och tillgängliggör statistik som underlättar styrning och optimering av verksamheten.

Verktyg för en bättre arbetsmiljö i vården
teleQ är designad utifrån vårdens unika behov och ger en jämn arbetsbelastning för den som bemannar telefonen samt möjligheten att ta planerade raster.

Röstsamtal för trygghet och kvalitet
Många som söker vård vill prata med en människa, och de som tar emot samtalen vittnar om att det ofta är enklare och mer effektivt att få en bild av situationen i ett röstsamtal jämfört med i en chat. För patienten ger det också trygghet att vid första kontakten få veta när man kommer få prata med vårdgivaren.

 

Om Orange Business

Orange Business lösning i korta drag;

  • Orange Business levererar en Self-Service Sovereign Cloud-lösning som garanterar datasuveränitet och lokal lagring av data enligt svenska regler och jurisdiktion.
  • Lösningen är byggd på VMware Cloud Director, en framtidssäker Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-tjänst.
  • Självbetjäningsportal som gör det möjligt att konfigurera sina egna virtuella maskiner, lagring och nätverkstjänster.
  • Erbjuder managerade tilläggstjänster för t ex databas och säkerhet.

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär