Typ av innehåll

Skärmavbild 2024-07-03 kl. 11.58.54

Automatisk av- och ombokning av tider ökar tillgängligheten i vården

2024-07-03

by Pia

Nu kan CK Kirurgis patienter i Stockholm av- eller omboka sina tider digitalt eller via telefon utan att invänta en tillgänglig sjukvårdsresurs. Genom några enkla knapptryck på telefonen kan de ringa sin vårdgivare för att boka av eller om en tid direkt, när som helst på dygnet. För vårdpersonalen innebär detta att en stor andel av de administrativa ärendena helt plockas bort och i stället hanteras automatiskt.

Detta möjliggörs genom tjänsten Zymego Call som nu tillgängliggörs för ännu fler. Bakom tjänsten ligger ett partnerskap mellan Aurora Innovation och Zymego, i samarbete med CK Kirurgi i Stockholm. Den integrerade lösningen erbjuder ökad tillgänglighet inom sjukvården genom automatiskt om- och avbokade tider dygnet runt, baserat på medicinskt säkra ombokningsfönster.

Detta samarbete är ett stort steg mot ökad patienttillgänglighet. Med Aurora teleQ och Zymego Call kan vi nu erbjuda en tjänst som är anpassad för alla, oavsett ålder, och som förenklar processen att hantera sina sjukvårdsbehov, säger Clara Landahl från Aurora Innovation om partnerskapet och arbetet med Zymego Call.

Nathalie Rohlén på Zymego tillägger:

Zymego Call är designad för att vara intuitiv och användarvänlig, vilket gör det möjligt för även våra äldre patienter att hantera sina tider med lätthet. Vi är stolta över att vara först i världen med denna typ av service.

Bakgrunden till Zymego Call är ett identifierat behov att många äldre patienter inom sjukvården föredrar att sköta sina bokningsärenden via telefonen och känner sig osäkra på att använda digitala verktyg. Eftersom Aurora Innovation ständigt strävar efter att öka tillgängligheten för patienter, oavsett ålder och digital vana inleddes ett samarbete med Zymego för att ge alla patienter samma möjligheter att hantera sina bokningar. Genom Zymego Call kan även mindre digitalt vana patienter hantera sina bokningar dygnet runt utan att behöva stå i telefonkö. Detta löser problemet på ett innovativt sätt genom att patienterna själva kan omboka och avboka tider över telefon, vilket minskar belastningen på personalen. CK Kirurgi erbjuder Zymego Call till sina patienter och den feedback man får från både personal och patienter hjälper till att förbättra lösningen.

Malin Lundberg på CK Kirurgi betonar vikten av detta initiativ:

Vårt mål är att öka tillgängligheten för våra patienter och samtidigt minska den administrativa bördan för vår personal. Med hjälp av dessa innovativa lösningar tar vi ett stort kliv framåt mot en mer effektiv och tillgänglig sjukvård.

Integrationen av dessa tjänster, teleQ och Zymego Call med journalsystemet Webdoc, är ett resultat av ett samarbete mellan Aurora Innovation, Zymego och Carasent där integrationer mellan systemen möjliggör denna helhetslösning.

Webdoc är ett webbaserat journalsystem signerat Carasent Sverige AB. Andreas Spångberg från Carasent Sverige kommenterar:

Integrationer som dessa är avgörande för att skapa en sömlös och effektiv sjukvårdsupplevelse. Vi är glada att Webdoc kan bidra till denna viktiga utveckling. Med detta samarbete sätter Aurora Innovation, Zymego och CK Kirurgi en ny standard för patienttillgänglighet och visar vägen för framtida innovationer inom sjukvården.

 

För mer information, kontakta:

  • Malin Lundberg, Vice-VD CK Kirurgi
  • Clara Landahl, Product Business Developer Aurora Innovation
    clara.landahl@aurorainnovation.com
  • Nathalie Rohlén, VD Zymego
    nathalie.rohlen@zymego.com
  • Andreas Spångberg, Försäljningschef på Carasent Sverige

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär