Typ av innehåll

Magasin X|||||

Aurora Innovation växer och flyttar in i Magasin X, Sveriges största kontorshus i trä

2022-03-10

by Lisa Öhberg

Måndag 7 mars slår vi upp portarna till vårt nya huvudkontor i Magasin X, mitt i centrala Uppsala. Vi fortsätter att växa och behöver större lokaler och vill samtidigt skapa en modern och attraktiv arbetsplats, där vi kan erbjuda både nya och befintliga medarbetare arbetsplatser utöver det vanliga. Pandemin har fört med sig nya sätt att arbeta med en mix av arbete på distans och fysiskt ”på plats” och våra nya lokaler stödjer detta moderna arbetssätt. Den spännande byggnaden erbjuder ytor och lokaler som vi vill komma till för att samarbeta, utbyta erfarenheter och kunskap.

– Jag ser verkligen fram emot att besöka det nya kontoret och träffa medarbetare, kunder och partnes igen, säger Gustaf Leijonhufvud, styrelseordförande i Aurora Innovation. Det fysiska mötet mellan människor är viktigt, om det så sker i ett konferensrum eller vid kaffemaskinen i köket. Att dessa möten nu kan ske i landets största kontorshus i trä känns spännande och rätt. Vi strävar efter att skapa hållbara lösningar på vårdens problem och den klimatsmarta och innovativa miljön i Magasin X är helt rätt för detta arbete, fortsätter Gustaf.

Vi på Aurora Innovation arbetar med att öka patienternas tillgänglighet till vården och samtidigt skapa en god arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Vi vill skapa ett centralt nav för patientkontakt där olika digitala tjänster kommunicerar med varandra. Detta utvecklar vi tillsammans med våra kunder och partners och just samarbete är en av grundstenarna i våra värderingar. Att mötas och utvecklas tillsammans är en viktig del i vår företagskultur, något vi ser kan förstärkas ytterligare i vårt nya huvudkontor.

– Vårt huvudkontor är en viktig plats för våra medarbetare, både i Sverige och runt om i Europa. Nu när vi kan börja mötas fysiskt igen efter pandemin hoppas vi på många intressanta möten i våra attraktiva lokaler, säger Tapani Kyrki, VD för Aurora Innovation. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är viktigt att vi kan erbjuda moderna arbetsytor som människor vill komma till när de ska samarbeta och skapa innovativa lösningar tillsammans. Jag tror på en kombination av distansarbete och fysisk samvaro och ser fram emot att välkomna medarbetare, kunder och partners till vårt spännande nya huvudkontor, avslutar Tapani.

Om Magasin X

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. White och Vasakronan har skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att möta högt ställda hållbarhetskrav från dagens och framtidens hyresgäster.

Magasin X är unikt i sitt slag när det kommer till hållbarhet. Den gedigna träkonstruktionen medför ett lågt klimatavtryck i sig. Dessutom finns en rad olika innovativa lösningar och effektiva energisystem. Bland annat får huset värme och kyla genom geoenergi samt att solceller på tak och fasad laddar byggnadens reservbank av energi vid exempelvis strömavbrott. Byggnaden blir certifierad enligt miljöklassificeringssystemet LEED.

Källa: White.

Gustaf Leijonhufvud, styrelseordförande och Tapani Kyrki, VD.
Fotograf Lars Wasell.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär