Typ av innehåll

Nina Wiss, sjuksköterska Meliva Ekeby

Hos vårdgruppen Meliva använder man Aurora teleQ i alla sina verksamheter

2023-10-31

by Lisa Öhberg

Hos vårdgruppen Meliva använder man Aurora teleQ i alla sina verksamheter – för bättre tillgänglighet för patienterna och en bättre arbetsmiljö för personalen. Linn Christiernin, kommunikationsansvarig och Charlotta Berglund, biträdande verksamhetschef och distriktssköterska berättar här om verksamheten och hur viktigt det är med tillgänglighet för både patienter och vårdpersonal. 

Meliva är en vårdgrupp med primärvård, barnhälsovård, företagshälsovård och specialistvård i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Med rötter i den finska vårdgivaren Mehiläinen – Finlands största vårdaktör – startade Meliva sin verksamhet i Sverige under 2020.

En av Melivas vårdcentraler är Meliva Ekeby i Uppsala. Här arbetar Charlotta Berglund som biträdande verksamhetschef och distriktssköterska. På Ekeby tar de hand om patienter i livets alla skeden, från graviditet, till nyfödd på BVC, ungdomar och vuxna – ända fram till livets slutskede.

 

Meliva Ekeby i Uppsala

– Vi tar egentligen hand om allt som händer under livet. Och det är en väldig dynamik i det. Sjuksköterskor upplever ofta sin roll som en spindel-i-nätet-funktion – professionsrollen är bred och arbetsområdet tangerar andra områden som läkarens, undersköterskans och administratörens, vilket också kan vara en utmaning, säger Charlotta Berglund.

På Ekeby vill man ha ett så brett utbud som möjligt. De började med primärvård och med tiden har BVC, mödrahälsovård och gynekologi kommit till. De har även fysioterapeuter och psykologer och är idag cirka 50 medarbetare på 11 500 listade patienter.

Linn Christiernin är kommunikationsansvarig på Meliva och har arbetat mycket med de olika varumärken som Meliva tagit in under sitt paraply, samt medarbetarkommunikation och internkommunikation.

Hur ser ni frågan om tillgänglighet i det större perspektivet?

– Vi vill ju precis som alla vårdgivare öka vår tillgänglighet och erbjuda en trygg och tillgänglig vård, säger Linn Christiernin.

Hon tillägger att en god tillgänglighet och en flexibilitet mot patienterna betyder att möta dem i sina behov och att samtidigt använda personalen på bästa sätt så att de får en bra arbetsmiljö.

– Ingen har säkert missat att vårdpersonalen sliter som aldrig förr.  Och vårt arbete med teleQ handlar ju också om samverkan inom Meliva som organisation. Många har drivit sina vårdenheter som entreprenörer i ganska liten regi, och att sedan bli en del av ett större sammanhang innebär att hitta en samverkansstruktur. Att vi ska kunna fortsätta driva på lokalt för det är där kunskapen finns – men samtidigt få stöd centralt från oss, säger Linn.

Bemanning vid rätt tid

Meliva Ekeby har nyligen genomfört ett projekt för att öka just sin telefontillgänglighet. Det var efter en period av förändring i personalgruppen och inskolning av personal – vilket gjorde att det tog lång tid att komma upp i kapacitet.

– Nu har vi haft ett projekt kring att vända den här trenden och fått hjälp så att teleQ-strukturen är så bra den kan bli, säger Charlotta.

Den största förändringen de gjort på Ekeby är att bemanna de tider när patienterna behöver dem som mest – i början av veckan och tidigt på dagen.

– Med hjälp av något som heter bemanningsstöd så kunde vi få förslag från teleQ baserat på hur våra patienter söker oss. Till exempel utifrån hur många som ringer på måndag morgon så behöver vi i personalen vara så här många som svarar på samtalen.

På Ekeby har man de senaste åren även haft regelbunden utbildning och coaching tillsammans med en teleQ-samordnare.

– Hon går igenom statistik med oss och ger tips och tricks för finslipningar i arbetet – det har varit väldigt bra, säger Charlotta.

Charlotta Berglund, biträdande verksamhetschef och distriktssköterska

– Sedan kan man inte bara välja en aspekt, att endast se till att telefontillgängligheten ska vara perfekt. Det är även viktigt med tillgång till tex lättakut. Det är en fin avvägning var resurserna ska läggas. Men vi har fått så bra hjälp av teleQ-systemet så att personal finns i systemet när de behövs som mest, fortsätter Charlotta.

Personal som trivs ger bättre bemötande

Linn har arbetat på Meliva sedan februari 2022 när verksamheten hon jobbade på blev förvärvad av Meliva. Hennes jobb idag handlar mycket om internkommunikation.

– Medarbetarna är så otroligt viktiga i vår bransch. Det är brist på personal och alla slåss om dem, och vi vill ha personal som trivs, som vill stanna och som är stolta över Meliva. Om vi har medarbetare som stannar så kan det i sin tur ge en fast kontakt för våra patienter, och om vi har personal som trivs så kommer de att ge ett bättre bemötande och förmedla en trygghet, säger Linn.

Det finska moderbolaget Mehiläinen var tidigt drivande i digitaliseringen av vård i mobilen och datorn, en utveckling Meliva som fortsätter att driva i Sverige.

– Vi har till exempel en vårdapp som en förlängning av vårdcentralserbjudandet. Mellan 8 och 17 kan du kontakta din vårdcentral i appen, och mellan 17-21 på vardagar och 10-16 på helger kan du komma till en digital lättakut, säger Linn.

Extra tryggt på BVC

På Meliva fortsätter man att växa och man förvärvade nyligen två verksamheter, i Mörby och i Märsta. De har även ganska nyligen kompletterat sitt utbud med BUMM-verksamheter, barn- och ungdomsmedicin.

– Vi har också lanserat vårt koncept riktat mot barn och familjer, Barnens Meliva. Där är det verkligen fokuserat på tillgänglighet och trygg vård. Där har man till exempel en egen ingång i appen och på våra BVC-mottagningar i Västra Götaland kan man prata direkt med BVC-sköterskorna via chatt eller video i appen, en funktion som vi hoppas ska finnas på alla våra BVC inom kort.

 

Linn Christiernin, kommunikationsansvarig Meliva

Linn menar att man också ska kunna ringa till BVC oavsett om barnet är friskt eller sjukt, och få hjälp att komma till rätt ställe.

– Det handlar också om att ha en kontakt som du känner igen, att inte behöva söka nya vårdkontakter hela tiden. Den första tiden på bvc kan vara intensiv och att du i första hand får prata med någon som känner ditt barn – det ger ju en känsla av trygghet men också ett försprång.

Tydlighet hjälper det dagliga arbetet

På Ekeby jobbar man vidare med det dagliga arbetet. Och Charlotta tillägger att telefontillgänglighet verkligen handlar om att resurserna finns på rätt ställe.

– Det hänger också samman med hur vårdcentralen fungerar i övrigt – finns det inga läkartider så blir det svårt att boka in patienterna. När vi ligger i fas, på eftermiddagarna och i slutet av veckan, då kan vi även ta emot samtal från patienter som är listade på andra vårdcentraler  – och det får man ju se som positivt. För det krävs ju en liten buffert, det behövs ytterligare lite utrymme då.

– För användarna som jobbar i Aurora teleQ-systemet är ändå största fördelen att det är så otroligt användarvänligt. Det är väldigt tydligt, man förstår direkt vad man ska göra och det hjälper ju till i det dagliga arbetet, säger Charlotta.

Översta bilden visar sjuksköterskan Nina Wiss på Meliva Ekeby.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär