Typ av innehåll

regionkalmarwebb

Flexibel vårdkontakt och träffsäker rådgivning

Mönsterås hälsocentral

Mönsterås hälsocentral har många listade patienter med olika förutsättningar och förväntningar på sin kontakt med vården. Det finns därför ett behov av hög tillgänglighet och flexibilitet i patientkontakten. För att bättre möta dess behov valde man att under våren 2018 börja använda video i Aurora teleQ.

Utmaning

Mönsterås hälsocentral i Kalmar län befinner sig geografiskt så att de har ett stort antal listade patienter med bred demografisk bakgrund. Detta skapar förutom krav på tillgänglighet också krav på flexibilitet i patientkontakten. I flera fall upplevde sjuksköterskorna en frustration kring begränsningarna i det rådgivande telefonsamtalet.

Lösning

Mönsterås hälsocentral har valt att använda video i Aurora teleQ som ett komplement till telefonrådgivningen. Patienten ringer in som vanligt och om ärendet är av sådan karaktär att sjuksköterskan känner att video skulle underlätta bedömningen erbjuds då patienten möjligheten att växla från telefon till video. Detta görs genom att patienten får ett sms med en länk till det videomöte där sjuksköterskan väntar. Under växlingen pågår dessutom telefonsamtalet så sjuksköterskan kan enkelt instruera patienten. När så videomötet startar läggs telefonsamtalet på och kontakten fortsätter i video.

”Från början var jag skeptisk till att vara med i bild under samtalet, berättar distriktssköterskan Ann Boman. Men jag vande mig fort, bildkvaliteten är bra och det underlättar mitt arbete att kunna växla till video ibland.”

Resultat

Efter införandet av video i Aurora teleQ har förväntningarna överträffats. Sjuksköterskorna har kommit in i det nya arbetssättet och väljer helt själva i vilka fall de vill utnyttja möjligheten med att växla till video. De upplever inte heller att videosamtalen tar mycket längre tid än vanliga telefonsamtal, framför allt med tanke på att kvaliteten på samtalen ökat.

”I 65% av fallen har videosamtalen hjälpt oss att undvika att boka in tider i onödan hos distriktsköterska eller läkare.”

– Maria A Hillberth, Verksamhetschef på Mönsterås hälsocentral

Sedan införandet har Mönsterås hälsocentral sett att 65% av videosamtalen har stannat vid rådgivning eller receptskrivning över video. I de övriga 35% av fallen har videosamtalet bidragit till en högre kvalitet på de bokade fysiska besöken.

Om Mönsterås hälsocentral

Mönsterås hälsocentral i Kalmar län erbjuder sina 9200 listade patienter god och nära vård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet.

Läs mer på 1177

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär