Typ av innehåll

SWE_blog1

Egen läkarkö ger större frihet och effektivitet

2023-03-09

by Lisa Öhberg

Bättre arbetsmiljö och effektivare arbete för Iwo Os, specialist i allmänmedicin i Region Kalmar. Han använder verktyget Aurora teleQ för något så ovanligt som en egen “läkarkö”. 

Iwo Os arbetar på Hälsocentralen i Västervik och är en av få läkare som använder sig av en egen telefonkö i verktyget Aurora teleQ.

– Historiskt sett har vi haft telefontid med patienter och det var krångligare. Jag har jobbat som distriktsläkare länge och patienterna försökte tidigare nå mig på olika sätt och jag fick sedan ringa upp dem. Det var mycket administration kring det. Fanns det en chans att komma undan detta så ville vi gärna testa – och vi nappade på teleQ.

Aurora teleQ är en kommunikationslösning som hanterar patientkontakter och effektiviserar kommunikationsflödet mellan patient och vård.

Aurora teleQ hjälper kunden att konfigurera sina kanaler in – som när patienten ringer in till en vårdcentral och möts av ett antal olika val. Med teleQ får vårdenheten själva sätta upp vilka svarsalternativ de vill ha och patienterna får snabb och enkel hjälp till rätt “åtgärd”. 

Iwo Os har ofta teleQ-tid mellan 30 minuter och en timme på morgonen. De samtal som kommer in under dagen försöker han ta samma dag, i värsta fall dagen efter.

– Det är långt ifrån alla patienter som jag bokar på mottagningen, det fanns lite farhågor innan att det skulle bli onödiga ärenden, men det har det inte blivit. Till exempel receptönskemål kan jag se direkt, jag kan även se inaktuella läkemedel och ta bort dessa.

Iwo Os har fått positiva reaktioner på den egna läkarkön. 

Patienterna blir ofta överraskade över att han ringer upp så snabbt. Det vanligaste är annars att en sjuksköterska gör en så kallad triagering, ställer frågor som leder till att patienten får vägledning och rätt insats, som att få en snabbtid eller att boka ett telefonmöte.

I Region Kalmar finns dock fler läkare som arbetar på samma sätt. I Borgholms kommun på norra Öland arbetar man sedan några enligt den så kallade “Borgholmsmodellen”, för en mänskligare vård. Modellen innebär bland annat att allmänläkare triagerar i teleQ.

– Jag har nu jobbat i ett helt år med teleQ, och de många positiva sidorna överväger alla tänkbara negativa. Det är ett effektivt sätt att arbeta och ger mig större frihet, men det kräver flexibilitet. Om det är många som ringer och vill komma så får jag prioritera bort andra saker, till exempel annat administrationsarbete. Man behöver ha tid för patientarbete, särskilt inom primärvård och allmänmedicin där det är mycket viktigt med patientkännedom.

 

 

För framtiden önskar Iwo Os att det ska finnas fler läkare inom primärvården.

– Jag hoppas på fler allmänmedicinare så att man kan jobba på ett effektivt och patientnära sätt. Det finns studier som visar att en välfungerande primärvård med god kontakt med sin husläkare, ger bättre sjukvård och behandling för sjukdomar. 

I Borgholms kommun på Öland har de 10 000 invånarna direktnummer till 14 namngivna läkare som ger råd, bokar besök eller skriver recept. Ölands norra del har också Sveriges äldsta befolkning – var tredje invånare äldre än 65 år. 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär