Typ av innehåll

regionkalmarwebb

Färre avbokade besök efter införande av läkarköer i Aurora teleQ

Borgholms HC

Borgholmsmodellen involverar alla yrkeskategorier för att få hälso- och sjukvården att fungera mer effektivt. Som en del i denna verksamhetsutveckling ville Borgholms HC under våren 2019 börja använda läkarköer i Aurora teleQ.

Utmaningen

I och med att Borgholms hälsocentral förändrade arbetssätt för ett antal år sedan med syfte att få kontroll över sin egen tidbok – förändrades även behovet av kontakt mellan patient och läkare. Det nya arbetssättet kolliderade med den traditionella ingången till primärvården – där sjuksköterskorna svarar i telefon och bokar in patienternas besök i läkarnas tidböcker.

Lösningen

I samband med införandet av läkarköer beslutades att sjuksköterskorna inte längre skulle ha tillgång till läkarnas tidböcker utan att varje läkare skulle ansvara för sin egen tidbok. Patienten ringer till det specifika numret som tillhör just sin läkare. Det vanligaste är att det finns ett val i menyn som leder till en röstbrevlåda där patienten anger personuppgifter och ärende för att sedan bli uppringd. Oftast ringer läkaren tillbaka samma dag men som regel ska det inte gå mer än tre dagar. Självklart finns det patienter som inte kan vänta tre dagar på att tala med en läkare, för dem finns det drop-in mottagning varje vardag på hälsocentralen. För akuta ärenden uppmanas patienterna att kontakta 112. Det finns också läkare på hälsocentralen som använder tidsangiven återuppringning, ibland i kombination med SMS. Då kan läkaren skicka SMS för att informera patienten ifall något inträffat som gjort att den inte kommer bli uppringd under överenskommen tid.

Resultatet

En stor fördel med arbetssättet är att läkarna helt kan styra sin egen tid. Telefonsamtalen varierar mellan 5-20 stycken per dag. Det är också enklare för läkaren att direkt i telefon göra en bedömning istället för att det ska gå via en sjuksköterska. Dessutom blir det nästan inga avbokningar längre samt färre patienter som inte dyker upp på sina besök. Istället för en traditionell kallelse brevledes har läkare och patient talats vid innan och patienten känner sig välkommen. Mycket kan dessutom avhandlas över telefon om de är besvärsfria i övrigt, vilket gör att varken läkare eller patient behöver lägga tid på ett besök.

”Med läkarköer i Aurora teleQ har mitt arbete blivit mer effektivt och personligt, när jag själv ringer upp patienterna och kallar till besök har jag nästan inga avbokningar längre.”

– Sarah Strålenstam, specialist i allmänmedicin, Borgholms hälsocentral.

Om Borgholms HC

Borgholms hälsocentral erbjuder hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Vårt mål är att se till hela dig som individ och att kunna erbjuda dig kontinuitet i form av en fast läkarkontakt. Vi har fokus på hälsa och utöver den vanliga sjukvården kan du även få hjälp med att ändra dina levnadsvanor.

Läs mer på 1177

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär