Typ av innehåll

Creative person's desk from above

Behovsanpassad kompetens-utveckling

Tips för behovsanpassad kompetensutveckling i primärvården

I en alltmer snabbföränderlig hälso- och sjukvård har betydelsen av kompetensutveckling för vårdpersonalen ökat. Detta innebär att en av verksamhetschefens viktigaste uppgifter är att avgöra vilka behov av kompetensutveckling som finns i verksamheten.

Men, vilka är de vanligaste utmaningarna för verksamhetschefen som vill satsa på kompetensutveckling för sina medarbetare? Hur kan dessa utmaningar hanteras? I en temaskrift har vi sammanställt tips från experter om hur du bäst löser utmaningar relaterade till kompetensutveckling på vårdcentralen.

Denna temaskrift är uppdelad i 7 kapitel:

  • Så skapar du en bra arbetsmiljö
  • Så motiverar du medarbetare till förändring
  • Så möter du digitaliseringens krav på förändring
  • Så genomför du bra utvecklingssamtal
  • Så säkrar du kompetensförsörjningen i framtiden
  • Så behovsanpassar du kompetensutvecklingen
  • Glöm inte din egen utveckling

Ladda ned temaskriften

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär