Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/topnews.png

Tappa inte bort vårdpersonalen i verksamhetsutvecklingen!

2020-12-10

by Louise Wahlström

På alla samhällsområden utgör digitaliseringen en stor möjlighet – inte minst inom vården och omsorgen. I och med digitaliseringens framfart och införande av e-hälsolösningar och digitala vårdmöten i primärvården ställs också nya krav på vårdpersonalen. För dig som verksamhetschef är det viktigt att inte tappa bort deras perspektiv mitt i vågen av verksamhetsutveckling.

Digitaliseringens möjligheter

Trenden med ett alltmer uppkopplat samhälle gör att sjukvården kan fungera på ett nytt och innovativt sätt som inte nödvändigtvis bygger på ett fysiskt möte mellan patient och vårdpersonal. Användningen av digitala lösningar ökar tillgängligheten för patienterna. Digitala lösningar ger också möjligheter att dela nödvändig och relevant information mellan patient och vårdgivare samt mellan olika vårdgivare. Genom digitalisering kan patienterna i större utsträckning få vård på distans när vårdpersonal finns tillgänglig via chatt eller video. Högre grad av delaktighet uppnås genom att information om patientens hälsotillstånd finns tillgänglig för såväl patienten själv som för nära anhöriga.

Underlätta för vårdpersonalen

Förutom digitaliseringens möjligheter för patienten kan nya digitala lösningar även underlätta för vårdpersonalen, om de används på rätt sätt. Det gäller att få med alla på tåget. En process eller ett moment som kan automatiseras får inte göras manuellt bara för att det alltid gjorts så. Regelstyrda, rutinartade och repetitiva moment borde i största mån tas över av datorer och robotar i de fall det manuella inte tillför ett extra värde. På det viset kan vårdpersonal fokusera på sådant som robotar och datorer inte kan göra – det personliga mötet med patienten.

Men, ny teknik får inte införas om den inte skapar nytta. Inte heller om det inte avsätts tid för att använda den. Syftet med ny teknik är att förbättra kvaliteten och/eller spara tid. Därför ska ny teknik och nya moment aldrig läggas ovanpå befintliga uppgifter utan att det avsätts tid för att införa det nya. Vårdpersonal måste få en ärlig chans att lära sig nya digitala verktyg och framförallt behöver de få chansen att förstå syftet med dem.

Framtidens vårdpersonal

Vården får inte avstå från att införa teknik för att inte alla kan använda den, ännu. Det kommer alltid att finnas patienter som inte kan eller vill använda ny teknik. Det ska aldrig hindra att en grupp som kan använda det nya faktiskt också gör det. Vi behöver fortfarande ta hand om de som föredrar traditionella sätt att kontakta vården så som fysiska besök och telefonsamtal. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla den nya tekniken och erbjuda digitala lösningar till de som önskar det.

En debatt pågår just nu om nätläkarnas vara eller icke vara. Ett argument är att det inte finnas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök. Dessutom saknas relevant hälsoekonomisk forskning som visar att det faktiskt sparar pengar.

Oavsett vilken åsikt man har om digitala vårdmöten och den utveckling som pågår inom primärvården kan vi se att utvecklingen går stadigt mot det digitala. Sedan de första nätläkarna startade 2016 har hundratusentals besök gjorts. Samtidigt har inte primärvården fått färre besök. Däremot märker de av ett ökat inflöde av remisser om provtagning som kommer från nätläkarföretagen. Dessutom har fler landsting och privata aktörer börjat införa digitala vårdmöten på sina vårdcentraler.

För dig som verksamhetschef är det viktigt att vårdpersonalen får känna sig delaktiga i verksamhetsutvecklingen. I slutänden är det ändå de som ska möta patienterna, vare sig det är fysiskt eller digitalt.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär