Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/tobbild6.png

Hur mår din vårdpersonal egentligen?

2020-12-10

by Louise Wahlström

I Sverige har tio tusentals sjuksköterskor valt att lämna vården för att göra annat. Besparingarna inom vården har skett på bekostnad av personalens hälsa och utvecklingsmöjligheter. Patienterna möter allt för ofta en utbränd, utnyttjad och överarbetad vårdpersonal som förtvivlat försöker göra sitt jobb till minsta möjliga kostnad.

Utvecklingen av medicinsk teknik, läkemedel och behandlingsmetoder går oerhört snabbt. Självklart ska denna utveckling användas inom vården för patienternas bästa. Detta ligger i linje med att vi också skapar förutsättningar för vårdpersonal att möta den snabba demografiska utvecklingen med allt fler äldre samt kroniskt och multisjuka. Ett ökat vårdbehov hos befolkningen ställer högre krav på vården.

Bättre villkor, bättre möjligheter till vidareutbildning och bättre arbetsmiljö skulle locka många fler till vården. Det skulle troligtvis även leda till att färre söker sig därifrån. I dag utför läkare och sjuksköterskor arbete som annan personal med lägre kvalifikationer kan klara. Den kvalificerade personalen måste i högre grad få ägna sig åt patienter, inte åt krånglig administration. Med mer effektiva arbetsprocesser och digitala flöden skapas utrymme för en mer patient-centrerad vård.

Utvecklingsmöjligheter viktigt för vårdpersonal

Att påverka sin arbetssituation och utveckla sin kompetens är väsentligt för att vårdpersonal ska uppleva sitt arbete positivt. För att de ska kunna ge god omvårdnad och känna tillfredsställelse i sitt arbete är ett gott ledarskap som tillhandahåller rätt förutsättningar avgörande.

En personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens och en arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning är med andra ord ett måste i framtidens vård. Framtidens verksamhetschefer inom primärvården behöver besitta både resurser och kunskap om hur man utvecklar verksamheten med hjälp av bl.a. en god arbetsmiljö, fortbildning och forskning.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär