Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/09/väntrum.png

Väntetider i vården

2020-12-10

by Louise Wahlström

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att patienter ska få vård inom en viss tid. Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. I dagarna har den första sammanställningen av väntetider i vården efter den förstärkta vårdgarantin infördes presenterats.

Väntetider i vården

SKL presenterar regelbundet statistik kring vårdgarantins måluppfyllnad på sajten vantetider.se och de senaste uppgifterna som presenterades i dagarna är inhämtade under våren 2019 fram till och med juli. Detta är en väldigt bra resurs för regioner och specifika vårdenheter som vill få kontroll över sin tillgänglighet. Det går att söka på region, vårdcentral och yrkesgrupp samt vilken typ av kontakt patienten haft med vården (telefon/brev, distansbesök, besök på mottagning etc). Ha dock i åtanke att två regioner inte finns med i statistiken, Region Stockholm och Region Västmanland.

Svensk hälso- och sjukvård har tillgänglighetsproblem, och alltför många patienter upplever att de får vänta alldeles för länge på att få den vård de behöver. En stärkt vårdgaranti är ett sätt som politikerna har försökt möta denna problematik. Ett annat sätt är den satsning på 9,4 miljarder som regeringen (i linje med överenskommelserna i januariavtalet) presenterade i juni. Satsningen innehåller bland annat en uppgraderad kömiljard. Den uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Regionerna kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

”En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Det är centralt för tillgängligheten i vården. Den uppdaterade kömiljarden på 1,6 miljarder bidrar till det arbetet i hela landet”, sade socialminister Lena Hallengren i samband med att satsningen presenterades.

Telefontillgänglighet

Vårdgarantin börjar med den första kontakt patienten tar med primärvården. Enligt garantin ska patienten få kontakt redan samma dag. Detta kallas för telefontillgänglighet eftersom telefonkontakten fortfarande är det klart vanligaste sättet att kontakta primärvården. Under våren 2019 uppfylldes denna del av vårdgarantin till 87% av Sveriges regioner. De regioner som sämst uppfyller kravet på kontakt med vården samma dag är Skåne (76%), Västerbotten (79%), Värmland (81%), Östergötland (82%), Blekinge (82%), Örebro (83%) och Sörmland (83%). Den enda region som har 100% måluppfyllnad är Jönköping.

SVT Nyheter frågade Johan Carlsson, utvecklingschef på Vårdcentraler Bra Liv i Region Jönköping vad han för tips för andra regioner som kämpar med telefontillgängligheten:

”Tro på att det är möjligt att skapa den här tillgängligheten i telefonen. Det är många små detaljer som krävs för att man ska lyckas, att det telefonsystem man har är optimalt inställt, att medarbetarna mår bra och känner att de räcker till.”

Medicinsk bedömning

En patient som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har enligt den förstärkta vårdgarantin rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det behöver inte nödvändigtvis vara en läkare eller sjuksköterska. Tanken är att patienterna tidigare ska hamna på rätt vårdnivå utifrån det vårdbehov som bedöms vid den första kontakten.

Under juli 2019 har 85% av Sveriges regioner uppfyllt detta mål i vårdgarantin. SKL påpekar att väntetiderna kan återspegla arbetssätt som är anpassade till den tidigare vårdgarantin. Att det tar tid att förändra arbetssätt är inget konstigt. Det är därför en viktig aspekt att beakta vid analys och tolkning av just dessa resultat.

Precis som med telefontillgängligheten går det att få fram måluppfyllnad per region när det gäller denna del av vårdgarantin. Men vad som kanske är ännu intressantare är att titta på vilken yrkesgrupp som genomfört den medicinska bedömningen inom tre dagar. Enligt statistiken från SKL är det fortfarande vanligast med bedömning av läkare eller sjuksköterska. Men många har även fått sin medicinska bedömning av t.ex. kiropraktor, barnmorska, psykolog och arbetsterapeut.

En mer tillgänglig hälso- och sjukvård

Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt som idag används av en stor del av Sveriges regioner. Framförallt används systemet för tidsangiven återuppringning. Men allt eftersom hälso- och sjukvården digitaliseras och kraven på tillgänglighet från patienterna ökar har även andra delar av systemet börjat användas i verksamheterna. Exempelvis SMS och video. Med Aurora teleQ blir det enklare för regioner att uppnå vårdgarantins båda primärvårdsspecifika krav.

Det krävs självklart mer än ett bra system för patientkontakt för att hantera problematiken kring tillgänglighet. Det finns förbättringspotential hos de flesta regioner, även de som idag använder Aurora teleQ.

Som kund hos Aurora Innovation finns vi nära verksamheterna för att hjälpa dem optimera hur de använder systemet för att kunna öka tillgängligheten. Exempelvis erbjuder vi en funktion som kallas eftermärkning för de regioner som vill få bättre koll på de inkommande samtalen. Vi erbjuder även genom konceptet Aurora care en möjlighet för verksamheter att fördjupa sig i statistik och få skräddarsydda workshops med målet att förbättra tillgängligheten.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär