Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/toppnyhet1.png

Ta tempen på din vårdcentral

2020-12-10

by Louise Wahlström

Som verksamhetschef är det din uppgift att ta hand om både vårdpersonal och patienter, samtidigt som du måste balansera ekonomiska krav med brist på både tid och resurser. Hur ofta hinner du stanna upp och ta tempen på din vårdcentral? Förhoppningsvis kan spaningarna i det här blogginlägget med fokus på hur svensk primärvård mår, hjälpa dig att göra just det.

Vården viktig valfråga

Det räcker att göra en snabb omvärldsbevakning under några veckor för att se att svensk sjukvård inte mår särskilt bra. Insändare och artiklar i både nationella och lokala medier hänvisar ofta till dålig tillgänglighet, vårdpersonal som bränner ut sig och patienter som får tjata till sig vård.

Många bryr sig om svensk sjukvård och dess framtid. Politiker, patienter och yrkesverksamma inom vården – alla har vi olika anledningar att bry oss. Med den informationen som grund, är det inte så konstigt att nästan hälften av väljarna tycker att sjukvården är den viktigaste frågan inför valet i september, vilket framgår i en undersökning från Inizio som genomfördes på uppdrag av Aftonbladet.

Sjukvården är den viktigaste valfrågan och svenska väljare har dessutom ett intresse av att vårdpersonal får bättre villkor. Detta visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Vårdförbundet. Enligt undersökningen finns det bland väljarna ett starkt stöd för höjda löner för vårdpersonal. Tre av fyra tycker att sjuksköterskor behöver ges klart högre löner för att råda bot på sjuksköterskebristen. Mer än varannan tillfrågad kan även tänka sig att betala mer i skatt om pengarna öronmärks till just höjda löner för vårdpersonal.

Ökad press på vårdpersonal

Det är lätt att tro att patienterna är huvudfokus för verksamhetschefer inom vården idag. Det är ändå de som kan sitter på makten att genom sitt vårdval avgöra vart resurserna ska gå. Det är de som kan välja en konkurrerande verksamhet om missnöje uppstår. Men, under vår omvärldsbevakning har vi observerat att vårdpersonalen är minst lika viktig, om inte viktigare. Vårdpersonalen kan precis som patienterna välja att gå till konkurrerande verksamhet. En nöjd och välmående personal har större anledning att stanna kvar och leder rimligtvis till nöjda patienter. En enkel slutsats att dra är alltså att vårdpersonalens situation är ytterst relevant för att ta reda på hur svensk primärvård mår idag.

Redan 2015 visade siffror från försäkringskassan att anställda inom vård och omsorg var den grupp som var mest sjukskrivna av alla. Statistik från Arbetsmiljöverket visade också att en så stor del som 30% av alla sjuksköterskor led av någon form av arbetsrelaterade besvär mellan 2014 och 2016.

Självklart är det inte bara sjuksköterskor som bär en tung arbetsbörda. Riksdagen satte år 2000 ett mål om att 1 500 patienter ett rimligt snitt per läkare. Men verkligheten ser annorlunda ut idag. Genomsnittet ligger på runt 2 000 patienter per läkare på vårdcentralerna. En orsak är bristen på läkare inom primärvården. Detta trots att det aldrig funnits så många läkare i Sverige som nu. Läkare väljer att inte söka sig till vårdcentralerna, eftersom jobbet där upplevs som pressat. Över 900 läkare svarade på en undersökning som gjorde av programmet Kaliber i p1 förra året.  600 av de 900 respondenterna sa att de hade för många patientärenden för att hinna med under arbetsdagen. Över hälften sa att de jobbar över flera dagar varje vecka.

Hur ser det ut på din vårdcentral? Har vårdpersonalen rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb?

Framtidens primärvård är nära

Den ökade tillströmningen av patienter inom sjukvården skapar nya utmaningar. Många personer har svårt att komma i kontakt med primärvården tillräckligt snabbt och dålig tillgänglighet skapar en stor frustration. Som vi noterat tidigare i det här inlägget finns det också en ökad press på vårdpersonal och ett starkt intresse från svenska medborgare att vården utvecklas åt rätt håll.

Runt om i världen diskuteras hur hälso- och sjukvården ska bli mer jämlik och mer effektiv. Sveriges regering pratar ofta om en målbild som innebär en ”modern, jämlik och tillgänglig vård.” Enligt många utredningar och artiklar som vi funnit under vår omvärldsbevakning har vi sammanfattat några viktiga trendspaningar kring framtidens primärvård.

I en undersökning som genomfördes av Sifo på uppdrag av Min Doktor, tillfrågades 6 000 personer i Sverige om de känner oro över att det tar lång tid att få träffa läkare när de behöver det. 66 procent svarade att de känner oro över väntetiden i mycket hög eller viss grad. Samma undersökning ställde även följande fråga: Idag garanterar sjukvården att du får träffa läkare för en medicinsk bedömning inom sju dagar. Hur många dagar tycker du är en rimlig väntetid för denna garanti? 61 procent svarade en till tre dagar.  Detta är ett intressant resultat som ligger i linje med en ändring som kommer träda i kraft 1 januari 2019. Enligt regeringens proposition om stärkt vårdgaranti kommer patienter garanteras medicinsk bedömning av vårdpersonal inom tre dagar istället för de sju som gäller idag.

En central del i framtidens hälso- och sjukvård är digitalisering. I framtiden ska patientens behov mer än i dag styra vårdsystemets struktur och primärvården anses av många vara den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se till patienternas hela vårdbehov. Framtidens primärvård är proaktiv och hälsofrämjande. En tillgänglig, god och nära hälso- och sjukvård som finns där patienten och invånaren behöver den. Ordet nära behöver inte betyda fysiskt nära. Betydelsen av ”nära” bestäms av patienten och invånaren och kan innebära såväl fysiska besök, videosamtal, mail, telefonsamtal eller chatt.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär