Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/toppbild4.png

Hur får du personalen att stanna på din vårdcentral?

2020-12-10

by Louise Wahlström

Förutom konkurrens om patienter på orter där det finns fler än en vårdcentral, uppstår också konkurrens om vårdpersonalen. Nöjd personal är nyckeln till nöjda patienter, särskilt då kontinuitet i kontakten med vårdpersonal är något som patienter ofta framhäver som viktigt.

Utmaningar att möta

Bemanningsanställda utgör en liten andel av den totala vårdpersonalen i Sverige och den totala kostnaden, ändå utgör stafettläkare eller hyrläkare ett problem för primärvården. Framförallt i förhållande till hur tillgänglighet och bemötande uppfattas av patienterna.

Ett flertal undersökningar som genomförts under åren efter vårdvalreformen har visat att privat drivna vårdcentraler i något högre grad lyckas attrahera och behålla duktig och kunnig personal. De lyckas också i högre utsträckning bemanna sina verksamheter med fasta läkare. Den typen av undersökningar förstärker bilden av hur viktiga de privata vårdgivarna är för den fortsatta utvecklingen av primärvården. Men det kräver också att både de privata vårdgivarna och de offentligt drivna vårdcentralerna får långsiktiga, rimliga och lika förutsättningar att verka.

Landsting har ofta en tendens att vilja hålla nere löner för budgetens skull. När man måste nyrekrytera finns andra vårdgivare som slåss om samma personer och, då kan man behöva betala de nyanställda mer. Det är enklare att hålla nere lönerna för redan anställda. Men det är kortsiktigt tänkt, för de kan vara mycket efterfrågade på annat håll och säga upp sig. Det är sämre för landstingets budget att löneutvecklingen nästan står stilla. Varje rekryteringsprocess kostar pengar,  vilket borde vara ett incitament eftersom det är billigare att ha kvar sin personal än att byta ut den.

Nyckeln till att hålla personalomsättningen låg

På vårdcentraler där personalomsättningen är låg brukar personalen nämna några gemensamma saker som bidrar till att de trivs. Det kan t.ex. vara ordning och reda, att det finns ordinarie läkare, att det är högt i tak. Eller att de har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation både vad gäller arbetsuppgifter och schemaläggning.  En bra verksamhetschef ska enligt nöjd vårdpersonal tro på frihet under ansvar och inte peta för mycket i detaljerna. Detaljstyrning är alltså inte nödvändigtvis av godo. Självklart är också uppmuntran en stark motiverande faktor likaså löneförhöjningar som visar uppskattning. I de fall där höjd lön inte är en möjlighet på grund av ekonomiska skäl uppskattar personalen att få möjlighet att utvecklas, gå kurser och att få agera handledare.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär