Typ av innehåll

utmaningar för din vårdcentral

Här är 3 orsaker till din vårdcentrals största utmaningar

2020-12-10

by Louise Wahlström

Vårdcentralerna runt om i landet har stora utmaningar, något som diskuteras hela vägen upp till politikerna. Det finns samma mönster på de flesta vårdcentralerna – som varken kan jobba proaktivt eller skapa hållbara lösningar som fungerar i längden. Men vad beror dessa utmaningar på? Det handlar detta blogginlägg om.

1. Kompetensen att möta patienternas behov saknas

Kompetensförsörjningen är det problem som drabbar de allra flesta vårdcentralerna hårdast. Det är svårt att hitta rätt personal, och den kompetens som finns tillgänglig är det hård konkurrens kring. Alla vill ha specialister som kan möta patienters olika behov.

Speciellt de vårdcentraler som inte lyckas bli en attraktiv arbetsplats med en modern arbetsmiljö riskerar att gå miste om kompetensen. En arbetsplats som satsar på personalens arbetsmiljö med bland annat rätt verktyg som kan underlätta en tunga arbetsbörda, har konkurrensfördelar. De andra lyckas inte med rekryteringen av nya medarbetare, samtidigt som den befintliga personalen byter arbetsplats.

Samtidigt pågår ett generationsskifte. Stora pensionsavgångar sker runt om i landet. När trogen personal försvinner tar de med sig kompetensen. Därför måste verksamhetschefen prioritera att lägga strategier och skapa långsiktiga planer.

2. Tekniken stjälper istället för att hjälpa

Många medarbetare på vårdcentraler klagar på tekniken. De system som ska förenkla och spara tid, gör inte det. Och där det finns flera system, så samarbetar de inte. Resultatet av det blir att tid för personalen går förlorad, och patienterna får en mindre optimal upplevelse. När patienterna inte blir tillfredsställda orsakar det minskat förtroende för vårdcentralen.

Teknik som inte fungerar optimalt, och istället gör det svårare ibland, är en av orsakerna till att både personal och patienter ser sig om efter andra alternativ. Modern teknik ska vara en tillgång som förenklar för både anställda och patienter.

3. Tillgängligheten är låg

Bristande resurser, i form av pengar, är vanligtvis orsaken till att tillgängligheten fungerar mindre bra. Tillgängligheten – oavsett om det handlar om öppettider eller rätt kompetens  – utmanas ständigt när politikerna ställer också höga krav i och med att primärvården ska vara första mötet med patienter som är i behov av icke-akut vård. Då måste pengarna finnas för att möta krav som exempelvis den nya vårdgarantin som kräver att patienterna ska få rätt vård inom tre dagar, istället för sju.

Tidsbrist för verksamhetschefen är också en orsak till att tillgängligheten inte förbättras på ett smidigt sätt. Idag får verksamhetschefer ägna sig åt att släcka bränder och ta ad hoc beslut istället för att jobba proaktivt med den långsiktiga strategin.

Sammanfattning

Bristen på rätt kompetens skapar stor konkurrens mellan vårdcentralerna i landet. Mindre vårdcentraler som sitter på gammal och icke-funktionell teknik har ännu svårare att attrahera kompetens. Samtidigt finns det en stor press från politiker att tillgängligheten för patienterna måste öka. Alla dessa utmaningar kopplas till brist på resurser, i form av pengar, som tilldelas landets vårdcentraler.

Vill du veta mer om kraven på en modern vårdcentral? Ladda ner vår guide!

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär