Typ av innehåll

montern2

Uppsnappat på Vitalis

2024-05-29

by Lisa Öhberg

Vitalis är över för denna gång men diskussionerna, insikterna och allt spännande innehåll finns kvar! Vi på Aurora är så glada över att vara en del av den spännande utveckling som nu sker inom vård och omsorg, där digitalisering, AI och ny teknik bidrar i omställningen till en mer effektiv och tillgänglig vård.

AI och digitalisering fortsatt heta ämnen

På Vitalis 2024 framkom det tydligt att även om många studier pågår kring effekterna av digitalisering och AI för patienter, vårdpersonal och samhället i stort, så kan vi konstatera att det krävs betydligt mer data för att kunna dra definitiva slutsatser. Vi behöver mer omfattade och långsiktiga data för att verkligen förstå hur dessa teknologier påverkar områden som tillgänglighet, arbetsmiljö, effektivitet och den totala kostnaden för samhället.

Vi på Aurora kan inte nog betona betydelsen av att digitalisering och teknik måste vara till för vårdpersonalen och inte tvärtom. Vi brinner för att skapa en dräglig arbetsmiljö för rådgivningssjuksköterskan vars digitala arbetsmiljö påverkas av digitalisering och innovation – som förstås är bra – men att ständigt addera nya kanaler in till vården utan att ta hänsyn till arbetsmiljön är inte hållbart. Vi leverantörer behöver samarbeta så att rådgivningssjuksköterskan får ett planerat arbetssätt och en möjlighet att ta kontroll över sin arbetsdag.

Viktigt att involvera de som arbetar på golvet

Det var flera röster på Vitalis som efterlyste ännu mer verksamhetsförståelse och involvering av vårdpersonalen i digitaliseringsprocessen. För att digitala lösningar ska bli framgångsrika och hållbara, måste de utvecklas i nära samarbete med de som arbetar på ”golvet”. Vårdpersonalens insikter och erfarenheter är ovärderliga för att skapa system som inte bara är tekniskt avancerade utan också praktiskt användbara och anpassade till vårdens verklighet. Men på samma sätt har vi på från leverantörsidan ett ansvar att dela med oss av kunskap, insikter och smarta funktioner som kanske aldrig används, helt enkelt för att användarna inte vet om dem. Låt oss kroka arm!

Alla pratade om integrationer och samarbete!

Många seminarier och samtal på mässgolvet handlade om integration och hur vi genom att samarbeta kan lösa vårdens problem. Genom att arbeta tillsammans i hela ekosystemet av leverantörer, myndigheter och olika vårdorganisationer kan vi övervinna hinder, förbättra vårdkvaliteten och vårdpersonalens arbetsmiljö och skapa ett mer effektivt, innovativt och patientcentrerat vårdsystem.

Ledarskap och förändringsledning avgörande

En annan viktig spaning gäller den ökande betydelsen av ledarskap och förändringsledning – det gäller såklart i alla organisationer men har visat sig vara kritiska komponenter för en framgångsrik vård.

Förändringsledning är avgörande för att införa nya teknologier och arbetsmetoder inom vården. Digitalisering och AI kräver att vårdorganisationer anpassar sig snabbt och effektivt. Ledare som är skickliga i förändringsledning kan hantera motstånd och underlätta övergången till nya system, vilket säkerställer att innovationer faktiskt används och ger de förväntade fördelarna​. Effektiv förändringsledning ger också ökad effektivitet och kostnadskontroll genom förbättrade processer och minskat slöseri.

Ledarskap och förändringsledning har aldrig varit viktigare!

Lyssna på Vårddjungelns livepoddar i efterhand

Under Vitalis fick vi förmånen att delta i inte mindre än tre avsnitt av livepodden Vårddjungeln från Vården.se. I det första avsnittet medverkar Gustaf Leijonhufvud, barnläkare, styrelseordförande och ägare av Aurora Innovation. Avsnittet heter ”Innovation med syfte att krossa den onödiga administrationen” och han pratar om vardagen som kliniker och behovet av integrationer och innovationer – där vårdpersonalen involveras. Lyssna här: Vitalis 2024 #1 Innovation med syfte att krossa den onödiga administrationen! – Vårddjungeln | Lyssna här | Poddtoppen.se

I ett annat avsnitt intervjuas vår nya VD, Jonas Ahlkvist, om sitt nya uppdrag, hans visioner för Aurora Innovation, AI, värdet av mänsklighet och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen. Lyssna på avsnittet ”Mission Possible – nöjdare patienter och bättre arbetsmiljö” här: Vitalis 2024 #8 Mission Possible – nöjdare patienter och bättre arbetsmiljö – Vårddjungeln | Lyssna här | Poddtoppen.se

Vi publicerar fler inspelningar löpande, håll utkik!

Gustaf Leijonhufvud, programledaren Staffan Gustavsson och Jonas Ahlkvist. 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär