Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/12/digitalcare.png

Trender kring digital vård 2020

2020-12-21

by Louise Wahlström

Idag släpptes rapporten om svenska folkets Internetanvändning 2020, Svenskarna och Internet 2020. Vi har sammanfattat de viktigaste trenderna gällande digital vård.

Under ett år präglat av risk för smittspridning och behov av isolering kan man tänka sig att användningen av digitala vårdtjänster skulle öka dramatiskt. Men i undersökningen blir inte resultatet som förväntat.

Under årets första kvartal låg nyttjandet av digitala vårdtjänster bland internetanvändarna på 77 procent, medan det i tredje kvartalet hade sjunkit till 73 procent.

Användningen av olika e-tjänster för vård är generellt hög bland Sveriges Internetanvändare, men den dramatiska ökningen har uteblivit när man jämför kvartal ett med kvartal tre. Det kanske i och för sig kan förklaras med att den stora oron och den initiala smittspridningen skedde under slutet av kvartal ett, medan det tillfälligt hade lugnat ner sig under kvartal tre.

Äldre nu mer digitala

En grupp som däremot ökat sin användning av digitala vårdtjänster överlag var pensionärerna, och den åldersgrupp som är äldre än 76 var den enda grupp som ökade sin användning markant under pandemin. De yngre pensionärerna i åldern 66–75 år låg kvar på ungefär samma nivå i kvartal tre som i kvartal ett. Men de allra äldsta ökade med 8 procentenheter från 59% till 67% mellan kvartal ett och kvartal tre.

Färre fysiska besök

Den e-tjänst som under året tappade mest, 8 procentenheter, var att boka tid online för ett fysiskt vårdbesök. En logisk utveckling då man uppmanats att undvika fysiska besök hos vården om det inte varit absolut nödvändigt. Av samma anledning visar undersökningen att användandet av vårdappar som ersätter fysiska läkarbesök har ökat. Även att få provsvar online har ökat rejält. Det hör troligtvis ihop med provtagning för Covid-19.

De flitigaste användarna av vårdappar 2020 var de som bodde i storstäder och de med hemmaboende barn. Personer som bor i höginkomsthushåll har också haft en hög nyttjandegrad.

Coronaeffekt

Men den grupp som har ökat sin användning mest under pandemin är de som bor i låginkomsthushåll. Här gick användningen upp från 14 procent i till 19 procent. I en jämförelse med Svenskarna och Internet 2019 syns att signifikant färre låginkomsthushåll använde vårdappar för läkarbesök då. Även om användningen fortfarande är lägre än hos Internatanvändarna generellt, kan man se en viss Coronaeffekt som fått låginkomsthushåll att göra den här förflyttningen.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär