Typ av innehåll

||

Tillgänglighet för alla – utopi eller verklighet?

2020-12-10

by Louise Wahlström

Att vara tillgänglig betyder inte alltid att vara tillgänglig för alla. Inom vården är tillgänglighet ett vanligt begrepp som oftast används för att beskriva en av två saker: tillgänglighet i kontakt med vården, att nå fram och få en tid inom vårdgarantin – eller tillgänglighet som ett begrepp som beskriver funktionshindrades tillgång till samhällets alla funktioner och möjligheter.

I en ideal värld skulle den första betydelsen också möjliggöra för den andra. Alltså, med högre tillgänglighet till vården skulle det vara enklare för alla oavsett situation i livet att få kontakt med vården. Tyvärr ser inte verkligheten ut så.

Den ökade tillströmningen av patienter inom sjukvården skapar nya utmaningar. Många personer har svårt att komma i kontakt med primärvården tillräckligt snabbt och dålig tillgänglighet skapar en stor frustration. Inom vården ses på fler håll digitaliseringen och nya digitala verktyg som lösningen på dessa utmaningar.

Överallt satsas det stort på olika nya digitala plattformar och verktyg. Detta är positivt. En ny kontaktväg kan underlätta oerhört för en specifik patientgrupp i deras kontakt med vården. Tänk till exempel vilken skillnad det kan göra för en patient med nedsatt hörsel att kunna kommunicera med vården via chatt.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en förbättring för en patientgrupp också kan innebära en försämring för andra grupper.  Betydelsen av telefonsamtal får inte förminskas då det fortfarande kommer att vara den viktigaste ingången för vårdverksamheterna i många år framöver.  För den allt större äldre befolkningen (70+) är och kommer telefonen fortsatt att vara det viktigaste redskapet för kontakt. Det är främst i yngre (och friskare) grupper som digitala kontaktvägar börjat få fäste.

Digitalisering är inget självändamål

Skapar nya digitala verktyg inom vården, som t.ex. videomöten och öppna tid-böcker för läkarna, en ökad tillgänglighet för sjukvården?

Utvecklingen mot öppna tid-böcker och digitala vårdcentraler är bra för de unga, friska och initiativrika. De som har orken och kunskapen att hantera de nya kontaktvägarna och de digitala verktygen.

Behovet av vårdkontakt är omättligt, medan antalet läkare och läkartider är begränsat. Det är därför viktigt att vi i Sverige har en jämlik vård för alla patientgrupper. En vård där även de äldre, sjuka, multisjuka eller funktionshindrade får sina vårdbehov mötta inom rimlig tid. Lika så de som inte har tillgång till internet, smartphones och mobilt bank ID. Alla måste få vara med på sina villkor!

Resursbrist är en av svensk sjukvårds största utmaningar. I vissa landsting i Sverige idag finns helt enkelt inte tillräckligt med personal. Men är det då verkligen de nya digitala lösningarna som kommer att lösa alla problemen?

Utifrån vår långa erfarenhet, på Aurora Innovation, av tillgänglighet, tror vi att fokus istället borde vara på att se till att rätt person kommer till rätt sjukvårdsnivå – så snabbt som möjligt.

Att skapa en mer tillgänglig värld

Aurora Innovation har länge hjälpt hälso- och sjukvården med sina höga tillgänglighetskrav. Med våra kommunikationslösningar Aurora teleQ och Aurora spondi möjliggör vi effektivare vårdmöten, för både patient och vårdpersonal – idag och imorgon.

Vi  tycker att alla ska ha samma möjligheter att få den sjukvård de behöver. Detta tror vi bäst uppnås genom att de personer som idag har en utbildning inom sjukvård bestämmer vem som har behov av vilken typ av vård.

Vi tycker att en person som idag inte har tillgång till, eller möjlighet att använda sig av, nya digitala verktyg har lika stor rätt att få sina vårdbehov uppfyllda som en person som vuxit upp i digitaliseringens epok.

Vi anser att de personer som har olika former av funktionshinder, som tex dålig hörsel eller dålig syn ska få samma möjlighet till en läkartid som den personen som själv kan boka tiden via t.ex. öppna tidböcker.

Framför allt anser vi att det är av största vikt att patienten litar på att de personer som är utbildade för att ge vård också kan selektera hur patienten ska få rätt typ av vård.Att hitta tekniska lösningar som idag minskar trycket på vården tycker vi är en självklarhet. För att det ska vara möjligt behövs ersättningssystem som ger en förutsättning för långsiktighet. Samtidigt behöver vårdgivare och utvecklare av ny teknik samarbeta mer för att skapa verktyg som underlättar för varje patients möjlighet att utifrån sina egna villkor få snabb kontakt med vården och att få rätt vård direkt.

Vill du veta mer om hur vi på Aurora Innovation jobbar för att skapa en mer tillgänglig värld?

Folktandvården har förbättrat sin tillgänglighet och ökat sin arbetsro med Aurora teleQ

Hjärtjouren på Danderyds sjukhus valde Aurora spondi eftersom varje minut räknas.

Aurora teleQ i vården – för tillgänglighetsansvarig, verksamhetschefen och sjuksköterskan

Kolla in våra 3 bästa tillgänglighets-tips för vårdpersonal!

https://www.youtube.com/watch?v=kaT_axh3OK0&feature=emb_logo

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär