Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/02/sjuksköterskansar.png

Sjuksköterskans år – hur blev det egentligen?

2021-01-22

by Louise Wahlström

I början av förra året noterade vi att 2020 blivit utsett till Sjuksköterskans år av WHO. Deras hårda arbete skulle uppmärksammas och uppskattas. Sedan kom covid-19 och tog över fokus i hela världen. Hur blev året för sjuksköterskorna? Vad kan vi ta lärdom av och ta med oss in i 2021? Det ska vi titta närmare på i dagens blogginlägg.

Patientsäkerhet

I en Novus-undersökning som genomfördes under våren 2020, mitt under pandemins första våg, tillfrågades nära 1 000 sjuksköterskor. Undersökningen visade att yrkesgruppen arbetade under hård press i den pågående krisen. Bara fyra av tio upplevde att de fått tillgång till den skyddsutrustning som behövdes. En av tre kände stor oro över att själva bli smittade. Drygt fyra av tio oroade sig för att smitta andra. 63 procent av de som behandlade covid-19 patienter ansåg att patientsäkerheten hade försämrats. Var fjärde hade upplevt situationer med etisk stress över prioriteringar mellan patienter.

Vi vet att vården inte var förberedd i våras och att omställningen skedde snabbt. Sjuksköterskorna kunde med sin kompetens och kreativitet lösa situationer som tycktes hopplösa. I början fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning eller saker som idag är självklara som t.ex. handsprit. Man var även tvungen att ställa om. Inte bara genom att flytta personal till IVA eller lära sig klara av covid-vård på sjukhusens andra avdelningar. Utan man var även tvungen att ställa om första linjens vård. Vårdcentraler skaffade särskilda ingångar för patienter med covid-symptom. Man stängde dropin-mottagningar och mycket av de första vårdkontakterna flyttades från fysiska besök till digitala kontakter.

Arbetsmiljö

I november presenterades en analys från internationella sjuksköterskeorgansiationen ICN. Analysen visade att minst 1 500 sjuksköterskor i 44 länder har dött till följd av covid-19. Om alla världens länder skulle räknas med tror ICN att över 20 000 vårdanställda kan ha dött.

Enligt ICN:s analys kan så mycket som 10 procent av alla smittade i världen utgöras av personal inom hälso- och sjukvården. Om den förväntade dödligheten sätts till en låg siffra, 0,5 procent, beräknas därmed mellan 20 000 och 30 000 sjukvårdsanställda ha dött hittills under pandemin.

”Att lika många sjuksköterskor har dött under denna pandemi som under första världskriget är upprörande”, sade Howard Catton, chef på ICN, i ett pressmeddelande. ”Detta är en viktig lektion för framtiden. När pandemin är över får vi aldrig ta sjukvården för givet igen, vi måste investera mycket mer i den och i personalen.”

Ser vi till Sverige konstaterades det i oktober att mer än 1 800 sjuksköterskor hade nu anmält att de smittats av covid-19 på jobbet. Förutom risken att själv smittas har många sjuksköterskor drabbats av både utmattning och PTSD. Depression och sömnsvårigheter är andra konsekvenser som drabbat de som slitit för att hålla hälso- och sjukvården igång under det gångna året.

Vaccinering

I slutet av 2020 kunde det äntligen anas en ljusning i slutet av tunneln när de första vaccinen godkändes och vaccineringen av de mest sårbara i samhället kunde påbörjades. Men för sjuksköterskorna är krisen långt ifrån över. Antalet sjuka är fortfarande högt och skyddet från vaccinet kommer inte synas på vårdcentraler och sjukhusavdelningar på länge. Själva får de snällt vänta på sin tur i vaccinationskön. Även om personal som idag jobbar närmast de mest sårbara har börjat få sina vaccinationsdoser.

Massvaccinering innebär också ökat tryck på första linjens vård som i stort kommer stå för all vaccinering när befolkningen börjar vaccineras. Detta märks redan i de regioner där prioriteringsordningen börjat förflyttas från äldreboendena. Antalet telefonsamtal till vårdcentraler ökar och medborgare vill boka vaccinationstider åt sina närstående eller åt sig själva.

På Aurora Innovation har vi länge hjälpt hälso- och sjukvården att effektivisera sin kontakt med patienterna och vi finns behjälpliga även denna gång. Det finns stora möjligheter i Aurora teleQ för enkel samtalshantering, chatt och video.

Vi finns här om ni behöver stöd kring hur bokning av vaccinationer och möjligheten att vara tillgänglig för frågor från patienterna. Utan att för den delen helt förstöra arbetsmiljön för den redan slitna vårdpersonalen.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär