Typ av innehåll

Blogg

Dags att se över era reservrutiner

2022-09-27

by Louise Wahlström

Det är lätt att ta för givet att all teknik ska fungera. Men när det blir nätverksproblem eller strömavbrott är det många som får problem då man inte sett över sina reservrutiner ordentligt. Det är viktigt att som verksamhet se över och testa sina reservrutiner, både vad gäller Aurora teleQ, men även andra system som kan påverkas vid nätverksproblem eller strömavbrott. Finns det inga reservrutiner så riskerar man att förlora ärenden eller i värsta fall behöva stänga för dagen.

Som verksamhet är det viktigt att ha reservrutiner så att alla vet hur de ska agera vid nätverksproblem och strömavbrott. För att ta fram och testa reservrutiner så gäller det att se över alla system som verksamheten arbetar i. Det gäller inte bara Aurora teleQ, utan även andra system såsom journalsystem, 1177 och mejlen. Även den vanliga växellösningen kan påverkas om det inte går att ringa ut eller styra patientnumret till Aurora teleQ. Börjar man se över sina system så inser man ofta att det är många system som saknar eller behöver tydligare reservrutiner. Ta reda på vilka system er verksamhet behöver kunna nå och se till att det finns en telefon ni kan ringa från vid problem.

Fax Backup

När en enhet som använder Aurora teleQ får nätverksproblem eller strömavbrott finns det en funktion i Aurora teleQ som heter Fax Backup. Den fungerar så att vårdpersonalen ringer ett nummer och knappar in sitt Aurora teleQ-ID för att få en lista på sina bokade kontakter via fax, så att man kan fortsätta kontakta sina patienter i telefonkön. Ett annat sätt för att kunna fortsätta jobba med sina telefonsamtal är att vårdpersonalen loggar in i Aurora teleQ på en enhet med SIM-kort i en dator, telefon eller surfplatta. Det fungerar både vid strömavbrott och nätverksproblem hos verksamheten. Båda lösningarna kräver att viss information dokumenteras och finns tillgänglig när datorerna inte går at nå. Det är information som ska finnas med i reservrutinerna.

Idag är det många organisationer som väljer att göra sig av med sina faxar och efterfrågar i stället andra lösningar. Många faxar idag bygger på mejl, vilket skapar problem vid nätverksstörningar, eftersom faxen då inte fungerar. Det är således viktigt att verksamheten vet hur de ska agera när problem uppstår för att inte förlora ärenden. Har man en digital ingång så måste man också se till att det går att komma åt ärendena vid nätverksproblem och/eller strömavbrott, annars gäller det att ha ett informationsmeddelande på hemsidan eller i telefon varför det inte går att nå verksamheten. Men även det här kräver att man har en reservrutin för att kunna få ut dessa meddelanden.

För Aurora är det viktigt att veta hur vi kan stötta verksamheter när det uppstår nätverksproblem eller strömavbrott. Aurora finns alltid här för stöttning och dialog, men det är mycket man kan göra själv. Se över era reservrutiner och ta hjälp av tipsen ovan så att ni är förberedda nästa gång det uppstår problem.

Kontakta oss här!

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär