Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2020/03/vladanilic.png

Flexibla läkare vill revolutionera primärvården

2021-01-25

by Louise Wahlström

Under en av årets sista februaridagar fick Aurora Innovations huvudkontor i Uppsala besök av Vladan Ilic, läkare och ägare av Westerdokters och Flexdokters. Han pratade om behovet av att revolutionera hur vi tänker kring primärvården för att kunna möta kraven från framtida generationer av patienter och vårdpersonal.

För sex år sedan började Dr. Vladan Ilic att jobba med Aurora Innovation i Nederländerna för att implementera Aurora teleQ på sin privata mottagning i Amsterdam. Det var ett roligt och utmanade samarbete från första början eftersom Dr. Ilic och hans team hade en hel del radikala idéer kring hur de ville använda systemet. De ville skapa ett nytt arbetssätt för primärvårdens mottagningar. Utifrån principen ”less is more” valde de att bygga en mottagning där de tog bort allt som inte var väsentligt. Vad är egentligen väsentligt i ett möte mellan läkare och patient? Faktiskt enbart läkaren och patienten. Det här annorlunda sättet att jobba reflekterades också i hur de ville använda Aurora teleQ. På Dr. Ilic mottagningar är det läkarna som svarar i telefonen och ringer upp sina patienter.

En läkare som jobbar på en traditionell privat mottagning i den nederländska primärvården lägger i snitt 10 minuter på varje patient. Antalet utbrända bland allmänläkarna är runt 45% och nyutexaminerade läkare uttrycker ingen önskan om att själva starta en mottagning. Bara runt 10% säger att det är den väg de vill gå i framtiden. Detta är oroväckande då det nederländska systemet är uppbyggt på privata mottagningar, som finansieras av försäkringsbolagen.

För Westerdokters har det viktigaste alltid varit att sätta patienternas behov först. Dr. Illic och hans team valde därför att först fokusera på att skapa en bra hemsida. De ville få till en användarupplevelse som gjorde det enkelt för patienterna att förstå hur de kontaktar mottagningen, får ett recept, bokar ett besök och så vidare. Nästa steg var att skapa en app eftersom antalet smartphone användare i Nederländerna är mycket högt. I appen kan patienterna boka besök, chatt med sina läkare eller be om recept.

2016, tre månader efter att det nya arbetssättet implementerats, använde 20% av patienterna appen. Tre år senare hade den siffran stigit till 80%. Idag får varje patient på mottagningen ungefär 20 minuter med sin läkare, dubbelt så mycket som det nederländska snittet. Samtidigt är tillvaron mindre stressig för läkarna som träffar mellan 2-3 patienter i timmen istället för 6. Allt detta trots att antalet listade patienter hos Westerdokters är nästan dubbelt så många som hos andra mottagningar inom nederländsk primärvård.

Dr. Ilic är väldigt noga med att påpeka att detta arbetssätt inte är beroende av vilken plats man befinner sig på. Flexdokters skapades när läkare i byar på landsbygden insåg att de kunde använda en liknande strategi. Han berättar om en kvinna som bor i en liten by på landsbygden som driver sin mottagning i sitt hus med hjälp av online verktyg som Dr. ilic och hans team tillhandahåller. Aurora teleQ, tillsammans med de andra verktygen, hanteras av alla läkare inom Flexdokters nätverk. En gång, berättar han, kunde en läkare som levde i en by rädda livet på en patient som bodde i en annan by flera hundra kilometer bort genom att ringa en ambulans när det framgick att patienten led av hjärtproblem.

En vanlig fördom är att digitala sjukvårdslösningar bara används av unga människor. Men, Dr. Ilic och hans team hjälper patienter i alla åldrar och demografiska grupperingar. Även på landsbygden har detta arbetssätt varit en framgång, och landsbygden avbefolkas som bekant oftast på unga människor.

”Det viktigaste råd jag kan ge någon som vill testa nya arbetssätt för att laga ett trasigt sjukvårdssystem är att se till att hålla en personlig relation med patienterna och att alltid lyssna på dem. Samt att aldrig fastna i gamla tankesätt och idéer om vad som är möjligt. Det minsta du kan göra är att försöka”, lägger Dr. Vladan Ilic till när vi talas vid en kort stund efter hans presentation.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär